Rotterdam kiest voor Open Data

Nieuws | de redactie
14 april 2010 | Op 21 april wordt ‘Rotterdam Open Data’ gelanceerd. Een initiatief waarin de Hogeschool Rotterdam met bedrijven en gemeente het toegankelijk en inzichtelijk maken van informatie van, over en voor hun stad gaat bevorderen. “We geloven dat dit bijdraagt aan de vrijheid en de verbondenheid van Rotterdammers.”

‘Rotterdam Open Data’ is de tweede workshop in de reeks’Betekenisvol ontwerpen in de stad’. Bij dit evenement isonder andere Lector Human Centered ICT Ingrid Mulderbetrokken. Daarin staan maatschappelijke vraagstukken centraalzoals de ontwikkeling van een creatieve economie, het realiserenvan betaalbare zorg van hoge kwaliteit en ‘independent living’, enhet realiseren van duurzame oplossingen en van veiligheid, hetbevorderen van participatie in de samenleving.

De hogeschool wil de handen ineen slaan en stappen zetten omgezamenlijk aan de slag te gaan met Rotterdam Open Data, zo meldtmen. “Een initiatief rondom Open Data biedt kansen. Binnen deHogeschool Rotterdam en een aantal media en ICT bedrijven uitRotterdam leeft de behoefte om te experimenteren en te innoveren opbasis van Open Data en waar mogelijk nieuwe diensten teontwikkelen.”

Ook bij de overheid heeft het onderwerp de aandacht; binnen deRotterdamse overheid zijn er diverse initiatieven waar informatievan de overheid wordt ontsloten. Vanuit de centrale overheidis bij NOiV aandacht voor de kansen die Open Data biedt. Ditkan zo het platform worden waar Rotterdamse studenten Media enICT van Hogeschool Rotterdam en de bedrijven uit de RotterdamseMedia- en ICT-industrie hun experimenten uitvoeren.

Met de workshop wil de hogeschool de dialoog aan gaan metbetrokken partijen om te bepalen hoe dit te realiseren.”Wat ons bindt, zijn de passie voor de stad, de nieuwsgierigheidnaar technische mogelijkheden en de wil om van betekenis te zijn.Het lijkt alsof we allemaal al bezig met Rotterdam Open Data zonderdat wij elkaar ooit over spraken. Laten we dat nu gaan doen.”

Klik hier voor het volledige programma. U kunt zich hieraanmelden voor de workshop.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK