Ruimteverdrag Nederland en Japan

Nieuws | de redactie
12 april 2010 | De Nederlandse en Japanse ruimtevaartorganisaties gaan nauw samenwerken in de ontwikkeling en de toepassing van nieuwe ruimtevaarttechnologie. De ondertekening vond vandaag plaats in het bijzijn van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken.

Eén van de concrete samenwerkingsprojecten die onder deovereenkomst vallen, is de bijdrage van het Nederlandseruimteonderzoeksinstituut SRON aan de Japanse ruimtetelescoopAstro-H. Deze ruimtetelescoop gaat de extreme omstandigheden bijzwarte gaten bestuderen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannenvoor een grote rol van SRON in de ontwikkeling van de Japanseruimtetelescoop SPICA, die onderzoek gaat doen naar het ontstaanvan de eerste sterren en planeten.

Aardse toepassingen

Maar de samenwerking gaat breder vertelt Ger Nieuwpoort,directeur van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO: “ZowelJAXA (de Japanse variant van NSO) als het NSO is op zoek naarnieuwe aardse toepassingen van satellietgegevens enruimtetechnologie. Daar zijn vele samenwerkingsmogelijkheden.”

Het NSO en JAXA hebben hetzelfde streven: de ruimte benuttenvoor wetenschap, aardobservatie en het ontwikkelen van praktischetoepassingen voor het dagelijks leven. En zowel Nederland als Japanheeft een rijke traditie op het gebied van ruimtevaart, die alvanaf de vroege jaren zestig samenliep, met name op het gebied vanruimteonderzoek. Zo speelde de Japanner Yasuo Tanaka toen eenbelangrijke rol bij de ontwikkeling van één van de eersteNederlandse ruimte-experimenten.

Wat biedt Nederland?

Japan ontwikkelt als een van de weinige landen eigen raketten ensatellieten en lanceert die ook zelf.  Toch heeftNederland de Japanners iets te bieden. Naast ruimteonderzoek looptNederland voor in het toepassen van satellietgegevens op velerleigebied, van de energie- en voedselvoorziening tot gezondheid enmilieu. Bovendien zijn Nederlandse bedrijven en institutengespecialiseerd in de miniaturisatie van ruimtevaarttechnologie,onmiskenbaar een van de belangrijkste ontwikkelingen voor detoekomst van de ruimtevaart.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK