Slecht zicht door hersenstofje

Nieuws | de redactie
19 april 2010 | Een slecht gezichtsvermogen hebben zonder dat er iets mis is met het oog. Het kan. Neurowetenschappers van de KNAW hebben meer ontdekt over de cruciale rol van de visuele hersenschors hierbij. De bevindingen kunnen leiden tot nieuwe therapieën bij een lui oog of slecht zicht door ouderdom.

De onderzoekers van het Nederlands Instituut voorNeurowetenschappen van de KNAW (NIN-KNAW) hebben aangetoond hoe eenstof die zenuwcellen stimuleert in de hersenen (BDNF) eenbelangrijke rol kan spelen bij het gezichtsvermogen. De ontdekkingwordt vandaag gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift NatureNeuroscience.

De onderzoeksgroep van Christiaan Levelt toonde aan dat als hetdeel van de hersenschors dat visuele informatie verwerkt mindergoed op de BDNF-stof reageert, contrasten minder goed wordenwaargenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat de signalen diezenuwcellen in de visuele schors elkaar dan geven, veel lijken opde signalen die normaal gesproken worden opgewekt bij laagcontrast. De onderzoekers konden met deze gegevens preciesberekenen wat de consequenties waren voor de gezichtsscherpte.

Alexander Heimel is eerste auteur is van het artikel: “Net alsin de natuurkunde proberen wij hersenfuncties te beschrijven inmodellen of wetten, zodat we voorspellingen kunnen doen over hoe dehersenen werken. Een belangrijk model uit de jaren negentigbeschrijft hoe zenuwcellen in de visuele hersenschors reageren opvisuele stimuli. De algemeen geldende opvatting is dat dit modelniet van toepassing is op de relatie tussen gezichtsscherpte encontrastgevoeligheid in de visuele hersenschors. Wij laten zien datdit wel degelijk het geval is. Door deze ontdekking kan betervoorspeld worden hoe informatieverwerking in de visuele schorsplaatsvindt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK