Sneaky PvdA en CDA

Nieuws | de redactie
20 april 2010 | "Na drie jaar innige samenwerking, staan PvdA en CDA ineens weer lijnrecht tegenover elkaar. Het kan verkeren," Jasper van Dijk (SP) vindt hun beider betogen soms "best wel sneaky". Bij SF hanteert de PvdA "precies de CDA-logica die Plasterk bekritiseert."

Na drie jaar innige samenwerking, staan PvdA en CDA ineens weerlijnrecht tegenover elkaar. Het kan verkeren. Zo doet RonaldPlasterk vandaag een harde aanval op het CDA. Volgens deoud-minister legt die partij de rekening van de crisisneer bij agenten en leraren. Hij reageert hiermee op een pleidooivan CDA-kandidaat Ank Bijleveld. Zij wil dat er meer uren wordengewerkt in de publieke sector, terwijl de lonen van onderwijzers enagenten niet kunnen stijgen. Dat betekent “langer werken voor eenloon op de nullijn”, stelt Plasterk terecht.

Het CDA maakt volgens Plasterk gebruik van omfloerst taalgebruik omharde maatregelen te verdoezelen. De zorg “slimmer organiseren”komt bijvoorbeeld neer op minder handen aan het bed. Plasterkontdekt ook “sneaky zinnetjes” in het verkiezingsprogramma, waaruitwe kunnen opmaken dat het CDA terug wil naar het tijdperk van hardebezuinigingen onder het mom van de ‘eigenverantwoordelijkheid.’

Prima dat Plasterk de vinger op de zere plek legt bij het CDA. Hetis wel de vraag wat hij daaruit opmaakt: wil de PvdA straks opnieuwregeren met een partij die ‘sneaky’ de publieke sector uitkleedt?Gaan we weer meemaken dat PvdA en CDA elkaar de komende weken voorrotte vis uitschelden, om vervolgens met elkaar in hethuwelijksbootje stappen? Hoe ‘sneaky’ is dat eigenlijk?

Het is een bekend probleem van PvdA-ers dat ze moeite hebben om toete geven dat veel van hun plannen beter met de SP uitvoerbaar zijndan met het CDA. Misschien wordt dit anders met Cohen, maar het isniet sterk dat je na een harde campagne moet ontdekken dat jePvdA-stem ook een stem was op Balkenende.

Over sneaky zinnetjes gesproken: In het verkiezingsprogramma van dePvdA staat: “Nederlands hoger onderwijs is toegankelijk voorstudenten uit rijke en arme families. Dat willen we graag zohouden. […] De PvdA wil daarom de basisbeurs in het hogeronderwijs op termijn omzetten in een sociaal leenstelsel waarmee destudiefinanciering naar draagkracht wordt gefinancierd doordiegenen die hoger onderwijs hebben genoten.” Vrij vertaald staathier: ‘Wij vinden toegankelijk onderwijs belangrijk, maar nu evenniet. Daarom mag jij de basisbeurs zelf gaan terugbetalen.’

Studeren wordt dus je ‘eigen verantwoordelijkheid’ in plaats vaneen gemeenschappelijk belang. Het is precies deze CDA-logica diePlasterk bekritiseert. Merkwaardig dat dit bij de PvdA blijkbaarniet opgaat voor studenten. En best wel sneaky eigenlijk.

Jasper van Dijk
Kamerlid SP


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK