Sneller voor de klas met master

Nieuws | de redactie
13 april 2010 | Een hbo-bachelor en daarna een master halen, kost toch zeker vijf jaar. Niet aan de Haagse Hogeschool. In samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU biedt ‘de Haagse’ komend jaar een nieuw traject aan waarbij de student in vier jaar kan slagen met een Pabo-bachelor én de master Special Eductional Needs.

De Haagse Hogeschool en de Hu hebben deze korte route gevondendoor het bachelortraject te versnellen en daarin eenpre-masterprogramma op te nemen. Na afronding daarvan begint directhet mastertraject. Naast tijd scheelt dit de student ook in dekosten. De master is bekostigd waardoor de student alleen hetwettelijke collegegeld verschuldigd is, en omdat het traject invier jaar afgerond wordt, heeft de student de volledige perioderecht op studiefinanciering.

De samenwerking van de Haagse met de HU sluit aan bij debehoefte in het basisonderwijs aan beter gekwalificeerd personeel.De student die met dit Special Eductional Needs-profiel afstudeert,is volgens de Haagse Hogeschool bijzonder goed in staat om eenbelangrijke professionele inbreng te hebben bij het vormgeven vanpassend onderwijs in de basisschool, zoals goed onderwijs voorhoogbegaafde kinderen, kinderen met dyslexie en kinderen metautistische kenmerken.

Selectie

Voor dit speciale Pabo BaMa-traject vindt geen selectie voor depoort plaats. Elke student krijgt de kans zich te bewijzen tijdenshet eerste jaar van de opleiding. Na de poort wordt welgeselecteerd. Voorwaarde voor deelname aan het tweede jaar is deafronding van de bachelorpropedeuse binnen een jaar en goedfunctioneren tijdens de stage.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK