Studeren is investeren?

Nieuws | de redactie
1 april 2010 | De student kan best meer betalen en lenen voor haar studie. En universiteit en hogeschool kunnen door een doelmatiger onderwijsproces die student ook beter, sneller en doelgerichter laten studeren. Vooral in het WO kan met de invoering van brede bachelors het rendement omhoog. Dit blijkt uit de heroverweging-scenario's van de ambtelijke commissies. Maximale opbrengst: €1215 miljoen in 2020.

De ambtenaren presenteren 3 varianten voor besparing in hunrapport ‘Studeren is investeren’. Bij een daarvan is eeninvesteringspakket opgenomen “gericht op kwaliteit en rendement”van €400 mln in 2020. In alle varianten komt een aanslag van €195mln op de HO-instellingen voor, onder de mooie titel van een”stapsgewijze productiviteitskorting.” En in alle varianten komteen versobering van de OV-kaart voor studenten voor die €200 mlnmoet opleveren.

  • De eerste variant richt zich sterk op het omzetten van de SF ineen sociaal leenstelsel. Deze levert het meeste op in 2020.
  • De tweede variant gaat uit van een forse verhoging vancollegegelden: 50% meer tijdens de bachelorfase en ‘differentiatie’bij de masters. Deze levert vooral op kortere termijn, tot 2015meer op.
  • De derde variant combineert de twee vorige elementen en leverthet meeste op, maar wordt gemitigeerd, doordat men er eeninvesteringspakket van €400 mln aan koppelt. Deze variant wordt inde HO-top nu al het ‘sigaar uit eigen doos’ alternatiefgenoemd.

HO-deelname goed tegen misdaad

De ambtenaren wijzen in hun analyse op de vele positieve effectenvan de grote HO-deelname. Niet alleen qua kenniseconomie, maardankzij het vele studeren worden de mensen in ons land niet alleengezonder, maar ook minder crimineel. Omdat hogereopleiding duidelijk meer welvaart oplevert, kan de studentechter wel veel meer zelf betalen voor de studie.

Ons land staat binnen de OECD relatief laag waar het de privateuitgaven voor HO betreft, noteren de ambtenaren. Tegelijk zien wijdat ons land na 2000 een dalend beeld vertoont bij de uitgaven perstudent, terwijl andere hoogontwikkelde naties een stijging latenzien. Conclusies daaruit trekken zij verder niet. 

Meer prestatie voor minder geld

De ambtenaren wijzen in dit verband tevens op de recenteCBS-studie, waar ScienceGuide al eerder de aandacht voorvroeg. Hieruit blijkt, dat de sterke stijging van deelname aan hetHO niet is vergezeld door een analoge toename van de investeringendaarin. Ook de werkgelegenheid in het HO is “naar verhouding nietmeegestegen met de toegenomen studentenaantallen.”

Er is dus sprake van een dalende intensiteit van het hogeronderwijs, stellen zij vast. Men zou ook kunnen zeggen: het HO enzijn mensen hebben de voorbije 10 jaar een markante prestatiegeleverd van hogere productiviteit.

Klop voor ‘Groningen’
  
In het ambtelijke stuk worden de kwaliteit en effectiviteit van hetwerk van hun collega’s bij DUO -voorheen de IBGroep- in enkelekorte, welgekozen zinsneden naar de prullenbak verwezen:”verouderde ICT-systemen”, “opeenstapeling van wijzigingen”,”complexe uitvoering.”

U leest de samenvatting van het rapport hier. Het volledige stuk leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK