Wiskunde en pleister voor de geboorte

Nieuws | de redactie
26 april 2010 | Technieken om vroeggeboorte te voorspellen werken slecht, met alle risico's en ongemak van dien. Onderzoekster Chiara Rabotti (TU/e) komt met een nieuwe meetmethode, gebaseerd op een simpele elektrodepleister op de buik. Wiskunde voor 'moeder en kind' kortom.


In de toekomst kan elke zwangere vrouw hiermee rustig het momentafwachten, verwacht Rabotti. De nieuwe techniek kan een steun in derug zijn voor het thuisbevallen. Vroeggeboorte is immers debelangrijkste oorzaak voor babysterfte en blijvende handicaps.Helaas kan vroeggeboorte nog moeilijk voorspeld worden, doordat detechnieken tekort schieten.

De enige bestaande betrouwbare methode is gebaseerd op hetinbrengen van een katheter, wat ongemakkelijk is voor de vrouw, enriskant voor de foetus. Andere meetmethoden aan de buitenkantvan het lichaam geven onnauwkeurige voorspellingen.

Stroompjes meten

Promovenda Chiara Rabotti ontwikkelde daarom eentechniek die kijkt naar de basis van de bevalling; desamentrekkingen van de baarmoeder. Alle spieren worden aangestuurddoor elektrische stroompjes. Je kunt de activiteit van debaarmoederspieren dus meten door die stroompjes te meten, die ookbuiten de buik op te vangen zijn.

De Italiaanse onderzoekster gebruikte hiervoor bestaandemeetinstrumenten, die echter nog niet eerder waren toegepast ombaarmoederactiviteit te meten. Haar onderzoek focuste op de vraagof en hoe ze met de meetgegevens een betrouwbaar beeld kan gevenvan de baarmoederactiviteit.

Wiskundig model met pleistertje

Ze ontwikkelde onder meer een wiskundig model om de elektrischesignalen te vertalen in beelden en grafieken. Uiteindelijk bleek zein staat om met een elektrodepleister van slechts drie bij driecentimeter net zo goede resultaten te boeken als die van deeerder genoemde invasieve methode. Ze verrichte haar onderzoekonder meer in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven.

Rabotti verwacht dat haar techniek over zo’n vijf jaar beschikbaarkomt. Het is nu mogelijk om de baarmoederactiviteit te meten, maarhet is nog onbekend wat het gemeten patroon zegt over het momentvan bevalling. Daarvoor moet de eindfase van de zwangerschap eerstbij veel vrouwen gevolgd worden. Hiertoe is inmiddels een groot Europeesproject gestart, waar Rabotti ook bij betrokken is.

Elektrode in de kleding

De begeleider van Rabotti, hoogleraar Jan Bergmans van defaculteit Elektrotechniek, kijkt nu al naar de teokomst vandit nieuwe product. Medici kunnen de zwangerschap straksbijvoorbeeld op afstand monitoren. De zwangere vrouw is gewoonthuis, en het meetsignaal wordt online naar het ziekenhuisgestuurd. En je kunt de techniek nog comfortabeler maken, door deelektrode op te nemen in kleding.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK