AWT wil crisis kans maken

Nieuws | de redactie
20 mei 2010 | Nederland wil bezuinigen én tot de mondiale top vijf in onderwijs en wetenschap behoren. De AWT noemt het idee dat we die twee ambities tegelijk realiseren "onhaalbaar en een overmaat aan optimisme."

De AWT vindt dat de huidige economischecrisis een kans biedt om schoon schip te maken. De nieuwe ministervan Onderzoek en Innovatie moet de regie stevig in handen nemen.Joop Sistermans, voorzitter van de AWT: “De crisis moet als kansworden gezien om schoon schip te maken in het woud van regeltjes enbureaucratische obstakels in de kennissector. Stroomlijn desturing, zodat het Nederlandse onderzoeksveld weer dynamisch eninternationaal concurrerend wordt!”

In de stellige overtuiging van de AWT wordt er op dit moment veelgeld verspild omdat er onduidelijkheid is oververantwoordelijkheden en taken van universiteiten, overheid enkennisinstellingen, waardoor veel tijd verloren gaat in eindelozecoördinatie en monitoring. Ook ontbreekt het universiteiten aanspecialisatie, welke nodig is om toponderzoek te kunnenleveren.

Er zijn echter ook goede voorbeelden te vinden. De aansturing vanhet Nederlandse medische onderzoek toont aan dat onderzoeksgeldeffectief en doelmatig besteed kan worden. Dit Nederlandse model iszo succesvol, dat het door andere landen zelfs wordtgekopieerd.

De AWT waarschuwt voor de illusie “dat Nederland met mindermiddelen structureel beter kan presteren dan andere landen. Decrisis moet als kans worden gezien om schoon schip te maken inbureaucratische obstakels in de kennissector.”

U vindt het complete ‘briefadvies’van de AWT, genaamd ‘Crisis alskans’, hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK