Bovengemiddeld presteren met beneden de maat investeren

Nieuws | de redactie
7 mei 2010 | Het Nederlandse hoger onderwijs presteert internationaal boven gemiddeld. Op een enkel gebied hoort Nederland al tot de top vijf. Maar het aantal onderzoekers en het aantal bèta’s is duidelijk beneden het gemiddelde. De VSNU presenteert een factsheet dat laat zien waar en hoe de investering en prestaties omhoog moeten en kunnen.

Om op alle terreinen aansluiting te vinden en te houden bij dietop moeten de prestaties van het Nederlandse onderwijs en onderzoekverder omhoog. Hoe zou dit kunnen? De VSNU wijst er allereerstop dat “het kabinet veel verwacht vanefficiëntieverbeteringen. Door het onderwijs en onderzoek nogslimmer te laten opereren, hoopt het meer waar voor zijn geld tekrijgen.”

Die lijn lijkt de universiteiten echter langzamerhanduitgeput. “Het Nederlandse onderwijs en onderzoek zijn door dejaren heen al heel efficiënt geworden. De bovengemiddeldeprestaties worden gehaald met investeringen die onder of net op hetinternationale gemiddelde liggen.” 

Het verschil in prestaties met de top vijf van de bestekenniseconomieën ter wereld kan alleen worden overbrugd wanneerNederland het verschil in investeringen eveneens weet te dichten.Daarnaast bepleit de VSNU een sterkere positie en eengrotere rol in onderzoek van belang om op de internationalearbeidsmarkt van academisch talent Nederland te kunnenhandhaven.

U vindt de cijfers en nadere anlayses in de complete factsheet hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK