Cursus OCW door nieuwe VU-hoogleraar

Nieuws | de redactie
12 mei 2010 | Miek Laemers wordt bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de VU. Zij gaat daarbij ook werken aan een nieuwe opdracht: het verzorgen van cursussen onderwijsrecht voor de Vaste Kamer Commissie Onderwijs en ambtenaren van het ministerie van OCW.

Miek Laemers volgt bij de VU Ben Vermeulen op, die zijnhoogleraarschap niet meer kon combineren met zijn functie bij deRaad van State. Laemers is sinds 2002 senior onderzoeker en docentaan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteitin Nijmegen.

Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan over onder meer devrijheid van onderwijs, schoolkeuzevrijheid en de positie vanouders, onderwijskwaliteit, gelijke behandeling en segregatie enintegratie. Naast haar functie aan de Radboud Universiteit isLaemers onder meer vaste medewerker van het NederlandsTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR),bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht enbestuurslid van de Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht(SBLO).

Cursussen voor OCW en Kamerleden

De SBLO, die de VU-leerstoel financiert, heeft met behulpvan oud-minister Plasterk de formatie voor de bijzonder hoogleraarkunnen uitbreiden van 0,1 fte naar 0,3 fte. Dat kon omdat hij, opverzoek van de drie Stichtingen voor het onderwijsrecht die elk eenbijzonder hoogleraar onderhouden, € 450.000 had toegezegd voor dekomende drie jaren.

Als tegenprestatie zal Laemers – samen met overige leerstoelhouders- cursussen onderwijsrecht verzorgen voor de Vaste Kamer CommissieOnderwijs en voor ambtenaren van OCW. De kwaliteit van de wet- enregelgeving van het komende kabinet kan dan ook met vertrouwentegemoet gezien worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK