Hoe krijg je jongeren van de straat?

Nieuws | de redactie
7 mei 2010 | De begeleiding van zwerfjongeren is intensief en complex. Tijdens een conferentie van INHolland vertelden jongerenwerkers hoe ze systematisch werken aan herstel en het aangaan van contacten.

Bijna tachtig begeleiders van zwerfjongeren bezochten debijeenkomst in vrijetijdscentrum Parkoers, gelegen in het HaagseZuiderpark. Het lectoraat presenteerde tijdens de conferentie debevindingen van het gelijknamige onderzoek.

Het lectoraat Leefwerelden van Jeugd onderzocht samen met tweepraktijkorganisaties, JIT Den Haag en T-Plataan Rotterdam, hoe dehuidige begeleidingsmethode ‘Instap’ verbeterd kan worden door meeraandacht te besteden aan het sociale netwerk van de hulpbehoevendejongeren. Het project is uitgevoerd met subsidie van de StichtingInnovatie Alliantie (SIA) van de HBO-raad.

Lector Pauline Naber lichtte de resultaten van het onderzoektoe: “Praktische en sociale steun van enkele mensen kan jongerenhelpen om na afloop van een begeleidingstraject een baan vol tehouden, de eigen kamer op orde te houden, financiële schulden af telossen en deze binnen de perken te houden. Maar dan moet je welsamen met de jongere systematisch werken aan het herstel en aangaanvan contacten. Hoe doe je dat? Tijdens het onderzoek zijn tools entips ontwikkeld en in de praktijk uitgeprobeerd. De resultaten zijnuitgewerkt tot een notitie en een training voor begeleiders.”

Tijdens het symposium werd  een korte film vertoond waarinjongerenwerkers vertelden hoe zij het versterken van socialecontacten in de praktijk aanpakken. Hierin kwam sterk naar vorendat vooral het niet achter het bureau blijven zitten belangrijk is.De geïnterviewden vertelden dat het onderzoek hen heeftgestimuleerd om naast het regelen van praktische zaken, zoals eenbed, bad en brood, het sociale vangnet van de jongeren teherstellen.

In drie workshops konden de conferentiedeelnemers oefenen met detools en tips die in het onderzoek ontwikkeld zijn en konden zeervaringen uitwisselen. De aanwezigen stelden vast dat ze teveel deneiging hebben om alles te willen regelen, vooral wanneer het gaatom jongeren met een licht verstandelijke beperking. “We staan teveel in de helpende stand,” stelde een van de deelnemers. “Wemoeten meer activeren en leren delegeren. Hoe eerder het netwerkvan een jongere het werk overneemt, hoe beter.”

Ook werden via kaart- en rollenspellen diverse hulpscenario’s metverschillende soorten hulpbehoevende jongeren besproken. “Eenjongen met een crimineel netwerk vraagt een andere aanpak dan eentienermoeder die tijdelijk bij een tante woont,” legde decursusleidster uit. “Zo’n kaartspel helpt om op een simpele manierde positieve en negatieve contacten in beeld te brengen. Dan weetje met wie je verder kunt gaan in het herstel van positievecontacten.”

Lees meer over de lectoraten van HogeschoolINHolland

Hier vindt u meer informatie over het lectoraat Leefwerelden van Jeugd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK