Hoe meer inhoud, hoe groter het applaus

Nieuws | de redactie
18 mei 2010 | ScienceGuide komt met MTV Coolpolitics met het ‘Kennisdebat 2010’ op 3 juni. MTV Coolpolitics is hét live tv-debat over kennis, innovatie en onderwijs voor de Kamerverkiezingen van 9 juni. Topkandidaten van de toonaangevende partijen kruisen de degens over hoe Nederland een slim, innovatief land kan worden. Wat is hun visie daar nu écht op?

Een unieke feature van dit’Kennisdebat 2010′ is dat lijstrekkers als Job Cohen en FemkeHalsema niet alleen met elkaar discussiëren. Topexperts uit WO enHBO zullen als ‘doorvragers’ in het debat voor verdieping van dediscussie zorgen. Het geheel staat onder leiding van Farid Tabarki(op de foto rechts) van Coolpolitics, lid van de redactieraadvan ScienceGuide.

‘Kennisdebat 2010’ wordt ondersteunddoor vooraanstaande organisaties uit de kennissector zoals de HAN,Hivos en anderen. De uitzending vindt plaats op 3 juni tussen19.45u en 20.45u en zal door MTV tot de verkiezingsdatum nogregelmatig herhaald worden.

Inhoud centraal

“Ons debat wordt uitgezondenzonder reclame en dat bij een ‘commerciële omroep’ gericht opjongeren. Bij anderen heb je 44 minuten effectieve zendtijd in zo’nuur, bij MTV Coolpolitics is dat nu 55 minuten. Je krijgt 25% meerinhoud dus!” Jaap Spreeuwenberg en Farid Tabarki van Coolopoliticsschateren als zij hun MTV-debat op 3 juni a.s. even’neerzetten’.

Farid heeft al de nodige televisiedebatten metpolitici gepresenteerd – recent nog met civil rights icoon JesseJackson – en kijkt zeer uit naar dit ‘Kennisdebat 2010′. “Onzekijkers zijn de mensen die de innovatie, de kenniseconomie vanstraks vooral zelf zullen moeten doen. Zulke mensen zullen ook inde zaal staan en met hun vragen komen aan de politici. Wat wijwillen weten is wat hun visie nu écht is. We willen met z’n allendat Nederland naar de Top 5 van de wereld gaat, dus hoe dan? Welkverhaal hebben ze nu echt? Hoe maken we elkaar echt slimmer en hoezorgen politici dat zij daar ook zelf slimmer bij worden?”

Terugkeer van het groteverhaal

Coolpolitics-chef Jaapvertelt over eerdere debatten in deze setting, zoals met deUniversiteit Maastricht enScienceGuide over de toekomst vanEuropa. “Politici vinden Coolpolitics-debatten moeilijk, maar erguitdagend. Je kon Maxime Verhagen na dat Europa-debat uitwringen,maar genoten had hij wel. Wij willen namelijk geen gimmicks van depolitici, maar wat hun echte, eigen verhaal is. Ze komen niet wegmet hun vaste oneliner en dat weten ze inmiddels. Ze zijngewaarschuwd zal ik maar zeggen!”

Het onderscheid met de vaste debatcyclus van delijsttrekkers bij de ‘oude omroepen’ noemt hij dat MTV Coolpolitics’het grote verhaal terugbrengt’. Uit angst voor ‘kijkcijfers’ en’het volk’ vluchten klassieke zenders voor substantie. “InHilversum wordt gedacht: ‘Europa, kennis… oh jee, nog minderkijkcijfers’. Dus hollen ze achter de waan van de dag aan en gaande discussies bij Nova, RTL of DWDD alleen nog over wie waar staatin de peilingen. Dat noemen ze dan ‘de actualiteit’. Den Haagtwittert heen en weer met Hilversum en zo houden ze elkaar instand. Grote thema’s hoor je niet meer. De echte vragen naar detoekomst en de wat de visie van politici nou echt betekent, dieworden overgeslagen, uit angst.”

Farid onderstreept dat hij als presentator vooral uitdie modus van discussie moet blijven ontsnappen. “Oneliners,ingestudeerde tekstjes en trucjes, daar kun jij bij ons toch beterniet mee aankomen. Wij gaan direct doorvragen, we willen eenleercurve bij de politici zelf zien. Discussies over het spelletje,over peilingen en zo, laat ze dat lekker onder elkaar doen. Hiergaat het om wat ze werkelijk zeggen, om de echte interesse. Dat iseen beetje de DNA van Coolpolitics die ik bijScienceGuide ook herken.”

Slimmer Nederland

Die genetica van beideorganisaties heeft ervoor gezorgd dat ze met MTV voor 2010 bewustgekozen hebben voor het thema kennis en innovatie centraal tezetten. Want dat is het ‘het grote verhaal’ van 2010: we komensamen alleen echt uit de crisis van Lehman tot Hellas door allepijlen te richten op een slim Nederland.

Farid draait het debat daarover ineens om. “Waar hetdus niet om gaat is ‘arbeidsvoorwaarden’, geldvragen en bedragen.Iedereen pleit voor miljarden meer voor kennis, voor onderwijs enonderzoek. Of dat wel zou moeten, dat is de discussie dus nietmeer. Partijen die nu roepen ‘wij investeren het meest!’, daarvandenk ik altijd eerst: ‘nou en?’ Hoeveel miljard, dat zegt dus geenene fuck, sorry hoor. Het gaat er om wat je daarmee van plan bentte doen!”

Het valt Farid op, dat in dit type debat heel snelnaar de overheid gekeken wordt, ook door politici zelf. “Bij ditsoort vragen gaat het er niet alleen maar om wat de overheid moetdoen of kan veranderen. Wat kun je zelf veranderen? Hoe maken weelkaar slimmer, als land, ook als politici? Hoe kunnen we het besteuit onszelf en uit elkaar halen? Dat is de relatie die dit thema’kennis en innovatie’ ook direct heeft met de discussie over hetburgerschap van nu. Burgerschap is meer dan ‘gaan stemmen’, het isvormgeven aan wat er in jou zit en dat eruit leren halen, nietalleen in Nederland, maar wereldwijd.”

Visie en wat die betekent

Volgens Coolpolitics is -vanuit die DNA van hunorganisatie- de essentiële vraag in ‘Kennisdebat 2010’ dan ook:”Wat kunnen de politici en hun partij doen, zodat wij ons maximaalkunnen ontplooien?” Jaap is bij elk van de debatten op MTV daarbijopgevallen, dat het publiek die substantiegewoon verwacht.

“Men wil visie horen en wat die visie betekent voor de toekomst.Ook als men die opvatting zelf niet altijd zal delen, krijgt eenpoliticus die daar duidelijk bij is altijd waardering in zo’ndiscussie. Hoe meer inhoud, hoe groter het applaus.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK