Hoger rendement of strenger toetsen?

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | Een boeiend principeconflict in Rotterdam: meer uitdaging of meer rendement? De rechtenfaculteit wil het studenten niet makkelijker maken, hoewel decaan Kroeze daar wel voor pleit. Studenten zouden echter niet voldoende basiskennis opdoen als 'twee keer een 5' bij een tentamen gecompenseerd kan worden door een 7 elders.

Als het aan de faculteitsraad van de Erasmus School of Law (ESL)ligt, wordt het in het eerste bachelorjaar niet mogelijk om eenvijf met een zeven te compenseren. In een brief adviseerde de raadnegatief over de invoering van ‘compensatoir toetsen’. In hetvoorstel voor compensatoir toetsen staat dat studenten in huneerste bachelorjaar maximaal twee vijven mogen compenseren metzevens, met behoud van twee herkansingen. 

Studenten zouden niet voldoende basiskennis opdoen in het eerstebachelorjaar als twee vijven volstaan, vindt defaculteitsraad. Student zouden dan in het tweedestudiejaar in moeilijkheden komen bij vakken dievoortbouwen op hun basisvakken. In het voorstel van de decaanmogen studenten een vak van 9 studiepunten compenseren met een vakvan 6 punten. De raad wijst dit af, omdat men zulkevakken niet gelijk kan stellen, aldus ErasmusMagazine.

De faculteitsraad vindt het bovendien nog onduidelijk welkeffect compensatoir toetsen heeft voor de kansen op de arbeidsmarktvoor afgestudeerde juristen.

Decaan Maarten Kroeze bepleitte in vergadering met defaculteitsraad zijn voorstel met de argumentatie, dat demogelijkheid een vijf te compenseren goed is voor  doorstroomen rendement. “Als studenten zo nominaal mogelijk het programmadoorlopen, zullen zij eerder afstuderen en gaat het rendementomhoog. Uit onderzoek blijkt dat studenten die een 5 halen voor eententamen, net zo goed een voldoende hadden kunnen halen als erandere vragen waren gesteld. En vice versa.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK