Is de maan natuur?

Nieuws | de redactie
31 mei 2010 | UvA en VU hebben met het ‘LearningLab’ het rapport-Veerman direct invulling gegeven. Een film brengt nu in beeld hoe 20 studenten hierin zichzelf, hun leerdoelen en profiel ontdekken. Cees Veerman van dat advies over profilering en verscheidenheid nam zelf de eerste DVD in ontvangst en zei enthousiast. “Dit is het doel van ons rapport.”

Nieuw HO-landschap

Woensdagavond 26 mei discussieerde de oud-LNV-minister in’Pakhuis de Zwijger’ in Amsterdam met studenten en experts uithet LearningLab over hoe zij hun experiment ervaren en de eerste lessen daar uittrekken. Charlotte, een van de deelnemers, zag zichzelf veranderen.”Ik wilde goede dingen doen maar ik wist niet hoe. Ik weet nu datik zelf iets kan veranderen in de wereld.”

Veerman genoot zichtbaar van de film van en over de studenten.”Kansen en mogelijkheden voor studenten creëren, dat is het doelvan ons rapport. Het is een goede ontwikkeling dat studenten groteinvloed hebben op hun eigen onderwijspad.”

Hij onderstreepte,dat het er op aan komt, dat hbo en wo met zijnadvies vooral concreet aan de slag gaan. Dat sprak hem dan ook zeeraan in het werk van het LearningLab. “We willen een diverserHO-landschap met diversere disciplines. We want to revitalizethe educational landscape.”

Social entrepreneurs

UvA-rector Dymph van der Boom was trots op haar studenten.”Fascinerend om jullie bezig te zien, ‘socialentrepreneurs‘ zijn jullie eigenlijk. Jullie zullen veel aandeze vaardigheden hebben in je leven.” Zij benadrukte het belangvan de internationale aanpak, het innovatieve en interdisciplinairekarakter en het ondernemerschap. Het past volgens Van der Boomgeheel in de missie van de universiteit. “We train people toimprove society.”

“Ik ben ervan overtuigd dat deze groep van studenten betervoorbereid is op de maatschappij van morgen”, vertelt initiator endocent van het ‘LearningLab’ Thieu Besselink. Charlotte vult aan:”Al die verschillende culturen en opinies verrijken je.Universiteiten missen soms de verbinding met de wereld. Dit’learning lab’ is een duurzame en leerzame verbinding.” Besselink:”Dit zijn de studenten van de toekomst, meet thepioneers.” Op de foto ziet u Thieu Besselink met onder andereCees Veerman de LearningLab-film bekijken. 

Niet aanwezig zijn

Besselink geeft het begrip ‘docent’ een heel andere invulling danin het onderwijs gebruikelijk is, zo laat de film somsconfronterend zien. Door in verschillende settings juist’niet aanwezig te zijn’ en studenten zelf te laten invullen naarwelk leerdoel ze op zoek zijn, maakt hij hen bewust van wat huneigen leren inhoudt. Eigen initiatief is meer dan een slogan in ditwerk. Zijn boodschap aan de studenten: “Make a difference, theworld has needs. Try to go from ideas to practice.” 

Op de DVD is te zien hoe de studenten op interactieve wijze bezigzijn om hun ideeën over wat ze aan de wereld willen veranderenomzetten in de praktijk. Na een brainstorm hangt een schoolbord volmet ‘geeltjes’ waarna een categorisering van ideeën volgt. Altijdgericht op actie, op dat ze zelf hun onderwer oppakken en invullen.Dus toen men een project wilde doen om klimaat en milieu te helepn,maar een van de studenten ook wel iets in het leelal ambieerd kwamdiens vraag: “Is de maan natuur?”

Het LearningLab is door het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS)aangeboden aan de honours studenten van VU en UvA en werdontwikkeld door ‘River’ bij het IIS. “Het zien van deze filminspireert hopelijk anderen weer”, aldus Veerman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK