Kenniswijzer helpt kiezen

Nieuws | de redactie
21 mei 2010 | Als je Nederland slimmer wilt maken, zul je keuzes moeten maken. Nederland Kennisland biedt een nieuwe kieswijzer waarmee u zelf kunt bepalen welke partij het beste past bij uw ambities voor de kennissamenleving.

22 aspecten gewogen

Als je Nederland slimmer wilt maken, zul je keuzes moeten maken.Op de website www.voorkennis.nu staan 22 stellingen, diesamen een indicatie geven voor uw eigen stemgedrag. Alle politiekepartijen benadrukken in hun verkiezingsprogramma’s het belang vankennis. Ze maken echter verschillende keuzes hoe de Nederlandsekennissamenleving te versterken.

Daarom presenteert Kennisland deze nieuwe kieswijzer op basis vande verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen. Daarmeekunt u bepalen welke partij het beste past bij uw idee vanNederland als kennisland. Moet er, ondanks de bezuinigingen, extraworden geïnvesteerd in onderwijs? Mogen universiteiten selecterenaan de poort? Moet de overheid open source softwaregebruiken? Moet het auteursrecht worden hervormd?

De getallen tellen ook

NLKL heeft ook de cijferanalyses erbij gehaald. Daaruit komt mentot een nadere weging van de programma’s. In alleverkiezingsprogramma’s staan plannen om de kennissamenleving teversterken, maar wat investeren de partijen om die plannen terealiseren? Het CPB heeft negen programma’s doorgerekend. Daarbijis ook gekeken naar investeringen in onderwijs, onderzoek eninnovatie. Op basis daarvan heeft Kennisland een ranglijst gemaakt.Deze ranglijst is gebaseerd op vijf indicatoren die door het CPBzijn beoordeeld.

De conclusie die NLKL daaruit trekt,is dat de partij die hetbest investeert in kennis GroenLinks is. De PVV eindigtop ruime afstand als laatste. Wie de Kennisland kieswijzerdoet, ziet de ranglijst met een toelichting hoe politieke partijenscoren op het investeren in kennis.

De precieze cijfers van de kennisuitgaven analyse van het CPB ende observaties die ScienceGuide daar bijdoet leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK