Klimaatafspraken “verbazingwekkend weinig ambitieus”

Nieuws | de redactie
19 mei 2010 | Met de huidige afspraken over CO2-uitstoot koerst de aarde af op een opwarming van meer dan twee graden. Wagenings onderzoek waarschuwt dat de afspraken van Kopenhagen nog niet voldoen.

 

Een team wetenschappers, waaronder gastmedewerker MichielSchaeffer van Omgevingswetenschappen van WageningenUniversity, schrijft in Nature over hun doorrekeningen van deklimaatafspraken. Zij rekenden door wat de huidige beloftes watbetreft CO2-emissie in 2020 betekenen voor de opwarming van deaarde. Het gaat hier om de beloftes die na Kopenhagen zijngedaan.


Tot begin april hebben 76 landen, samen goed voor 80 procent vande globale CO2-uitstoot, hun emissiedoelstelling bekend gemaakt.Schaeffer en collega’s worden van de inhoud van die beloftes nietvrolijk. ‘Het is verbazingwekkend hoe weinig ambitieus die belofteszijn’, schrijven ze in Nature. Japan en Noorwegen noemen zijals landen die wel een krachtige lijn weten uit te zetten.

De huidige beloftes leiden volgens de onderzoekers tot eenuitstoot in 2020 die tien tot twintig procent hoger ligt dan deuitstoot nu. Beperking van de opwarming tot twee graden tegen heteinde van de eeuw is daarmee niet realistisch.
Op basis van de huidige beloftes is de kans zelfs aanzienlijk(vijftig %) dat de aarde in 2100 drie graden is opgewarmd. Dewetenschappers pleiten daarom voor snelle en drastische stappen omde CO2-uitstoot terug te dringen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK