Kunstonderwijs springplank voor profilering HO

Nieuws | de redactie
31 mei 2010 | Een dag na het advies van de commissie Dijkgraaf over de toekomst van het kunstonderwijs bewees AHK-student Hannes Minnaar het gelijk van Dijkgraaf. De jonge pianist schaarde zich onder de wereldtop als nummer 3 op het Koningin Elisabeth Concours in Brussel.

Deze uiterst prestigieuze talentenwedstrijd onderstreepte datNederlandse kunstopleidingen en hun ‘product’ nog steeds een zeerhoge kwaliteit bereiken. Ook de recente NVAO-analyse voor hetrapport-Dijkgraaf laat dit zien. Die ambachtelijke kwaliteit is opzichzelf echter niet meer voldoende, stelt dit advies.

“Het kunstonderwijs leidt getalenteerde jonge mensen op voorberoepen die wereldwijd in omwenteling zijn: een wervelwind vantechnologie, demografie en nieuwe productiestructuren en nieuwewezensvragen van mensen. Het kunstonderwijs moet daarom vooroplopen in het kiezen van duidelijke profielen, verbinding met deberoepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Zo kan het zijn eigenpersoneel en de sector in zijn geheel blijvend te innoveren,” aldusde KNAW-president en alumnus van de Rietveld Academie.

De door hem voorgezten commissie signaleert in haar advies grotedynamiek in kunst, cultuur en de creatieve industrie. Die dynamiekleidt tot een steeds hechtere vervlechting met economie ensamenleving en geheel nieuwe vormen van beroepspraktijk. Beidevragen om nieuwe creatieve vaardigheden, expertise enondernemerschap.  

Dat maakt grotere variëteit in de opleidingen noodzakelijk, in’coproducerschap’ met de beroepspraktijk: van ambachtelijke tot brede opleidingen, gericht op creatieve antwoorden opmultidisciplinaire vragen. Niet elke opleiding kan voor dat allesopleiden, zo constateert de commissie. “Als iedereen allespretendeert te kunnen doen, zal niemand iets werkelijk realiseren.Middelmatig zou dan de toon zetten, terwijl excellent,onderscheidend aanbod de norm is”.

De commissie adviseert daarom aan de HBO-raad en OCW om met hetsectorplan kunstonderwijs de eerste stap – als springplank – tezetten naar de concrete uitvoering van een meer gedifferentieerdhoger onderwijsstelsel, zoals bepleit door decommissie-Veerman.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK