Louise Fresco toetst klimaatonderzoek

Nieuws | de redactie
3 mei 2010 | Louise Fresco zit in de commissie die voor de UNO het IPCC-onderzoek en de aanpak daarvan moet evalueren. Voorzitter wordt oud-Princeton-chef Harold Shapiro, wiens visie op ethische dilemma's bij onderzoek u hier eveneens leest.

De InterAcademy Council, het wereldwijde adviesorgaan van deacademies van wetenschappen, heeft vandaag de leden bekendgemaaktvan de commissie die de werkwijze van het IPCC gaat doorlichten.Voorzitter is de econoom Harold T. Shapiro, oud-president vanPrinceton University. Louise Fresco, universiteitshoogleraaraan de UvA en lid van de KNAW, maakt er als enige Nederlanderdeel van uit.

‘Van grote waarde’

KNAW-president Robbert Dijkgraaf was door Ban Ki Moongevraagd
, als co-voorzitter van de InterAcademyCouncil, dit evalutieonderzoek in gang te zetten. Hij is blij datzo’n vooraanstaand gezelschap bereid is gevonden dit tedoen: “Dit soort onafhankelijk onderzoek is precies waarvoor deInterAcademy Council is opgericht en ikben er van overtuigd dat ons werk van grote waarde zal zijn voor deVerenigde Naties en voor de wetenschappelijke wereld.”

De commissie moet een onafhankelijk oordeel vellen overde rapportages van het IPCC, in het bijzonder de zorgvuldigheid vande werkwijze bij het opstellen ervan. Het onderzoek betreft onderandere de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van data, de aardvan de literatuur en gegevens die gebruikt worden voor derapporten, de beoordelingsrondes door collega-wetenschappers enregeringen, het verwerken van gezichtspunten uit de volle breedtevan de wetenschap, en de manier waarop fouten die worden ontdekt naverschijning van het rapport worden rechtgezet. De commissie zalook het functioneren van het IPCC als geheel onder de loep nemen,waaronder management, organisatie encommunicatie.  

De leden van de commissie

De commissie bestaat uit: Harold T. Shapiro,voorzitter. Was, naast president van Princeton en van de Universityof Michigan, onder meer voorzitter van de adviesraad voorwetenschap en techniek onder president Bush senior, en voorzittervan de Amerikaanse commissie voor bio-ethiek onder Clinton.Roseanne Diab, vicevoorzitter. Emeritus hoogleraarmilieuwetenschappen aan de universiteit van KwaZulu-Natal en nuverbonden aan de Zuid-Afrikaanse academie van wetenschappen.Carlos Henrique de Brito Cruz, wetenschappelijkdirecteur en voormalig president van de Fundation for the Supportof Research, São Paulo, Brazilië. Maureen Cropper,hoogleraar economie aan de University of Maryland, senior fellowvan onderzoeksorganisatie Resources for the Future, WashingtonD.C., en voormalig ‘lead economist’ bij de Wereldbank.Jingyun Fang, Cheung Kong Professor en hoofd vande afdeling ecologie van de universiteit van Beijing.Louise O. Fresco, universiteitshoogleraar aan deUniversiteit van Amsterdam, en van 2000 tot  2006 assistantdirector-general van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie vande VN in Rome. Syukuro Manabe, als meteoroloogverbonden aan de universiteit van Tokyo en momenteel “visitingresearch collaborator” aan Princeton University. GoverdhanMehta, National Research Professor en Bhatnagar Fellow,Indian Institute of Science, Bangalore. Mario J.Molina, Nobelprijswinnaar, hoogleraar aan de University of California, San Diego, en aan Scripps Institution ofOceanography. Peter Williams, bestuurslid van TheRoyal Society, London, “chancellor” van de University of Leicester,en voorzitter van het National Physical Laboratory.Ernst-Ludwig Winnacker, secretaris-generaal vanhet Duitse Human Frontier Science Program. Abdul HamidZakri, adviseur van de premier van Maleisië, en TuankuChancellor Chair, Universiti Sains Malaysia. 

De visie van Shapiro

Enkele jaren geleden gaf Harold Shapiro een interview over zijnervaringen als president van Princeton, als voorzitter vandenktanks voor verschillende Amerikaanse presidenten en deontwikkeling van de wetenschap in de vele decennia van zijn werk. Uleest het deel van dat vraaggesprek over de actuele ethischedilema’s in dit artikel op ScienceGuide


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK