Merkel: ‘Niet snijden in toekomst’

Nieuws | de redactie
17 mei 2010 | De schuldencrisis dwingt tot bezuinigingen. In Duitsland laait nu debat op over taboes daarbij, net zoals bij de '20 commissies' bij ons eerder dit voorjaar. Angela Merkel grijpt zelfs in in haar eigen CDU, ten gunste van investeren in kennis. Haar strijd is voor ons land na 9 juni zeker zo interessant.

Desnoods snijden in onderwijs?

Merkels machtigste rivaal in haar partij, Hessen-premier RolandKoch, heeft op tafel gelegd, dat na ‘Hellas’ niets onbespreekbaarkan zijn om de staatsschulden omlaag te brengen om de euro teredden. Ook het Duitse tekort moet versneld minder worden. Kochwees daarbij op de uitgaven voor onderwijs, kinderopvang enonderzoek, als terreinen waar eerste extra geld voor wastoegezegd.

De reacties kwamen snel en fel. Kennis-minister Annette Schavan,maar ook de Beierse zusterpartij CSU waren not amused.Over de politieke verantwoordelijkheid van de deelstaatpremiers zeiSchavan zelfs: “Die steht jetzt auf dem Prüfstand. Wir dürfen denjungen Menschen nicht außer Schulden auch noch mangelhafteBildungschancen hinterlassen.” Kanzlerin en CDU-partijvoorzitterAngela Merkel wachtte -zeker voor haar doen- niet lang.

An Zukunft nicht gespart

Zij gebruikte het jaarcongres van de vakbondskoepel DGB omhaar eigen lijn te markeren. Zij onderstreepte haar koers van extrainvesteringen in kennis en vroegtijdige ondersteuning van deopvoeding van jonge kinderen, ook vanwege het schoolsucces,waarvoor zo’n 18 miljard is gereserveerd. 

Merkel wees er op, dat Duitsland op deze terreinen achterop is gaanlopen en daar de gevolgen van ondervindt. Onderwijs en onderzoeknoemde zij onmisbaar voor de economische en sociale bloei van hetland. Het lag daarom niet voor de hand juist daar het rode potloodte gaan hanteren als extra investeringen nodig zijn. De markantequote van Merkel in haar rede: “An der Zukunft wird nichtgespart.”

Waar gaat het echt om?

De CDU-premiers laten echter niet zo maar los. Verschillende vanhen vrezen voor hun hachje na de zware nederlaag van huncollega Rüttgers vorige week in het grootste bondslandNRW.

Zo klinkt nu als ‘verzoenend gebaar’ naar Merkel de suggestie dathet tempo van de investeringen -op weg naar 10% BBP voor kennis in2015- ook wat langzamer zou kunnen. “So schwer es fällt, wir werdendas Ziel für Bildung verschieben müssen,” zucht Koch tegen ‘derSpiegel’ hedenochtend bijvoorbeeld. Dat zou eventueleverhogingen van belastingen kunnen helpen vermijden bij het omlaagbrengen van de overheidstekorten. Want dat is de echte vrees waarhet hier om draait. Een interessante politieke les voor onsland, voor na 10 juni bijvoorbeeld! 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK