Never marry a woman with big feet

Nieuws | de redactie
19 mei 2010 | De Leidse literatuurwetenschapper Mineke Schipper zocht in alle windstreken en vond meer dan 15.000 spreekwoorden over vrouwen. Nu is haar werk ook online toegankelijk. Zoek er in naar lusten en lasten, vrouwelijk talent en mysterieuze kracht, en dat in 240 talen uit 150 landen.

Grote voeten

Door de eeuwen heen zijn opvattingen over vrouwen vastgelegd in hetkleinste literaire genre, het spreekwoord. Mineke Schipper,emeritus hoogleraar Interculturele literatuurwetenschap aan deUniversiteit Leiden, verzamelde en beschreef spreekwoorden uit meerdan 240 talen en uit meer dan 150 landen waarin ideeën over vrouwentot uitdrukking komen.

Ondanks culturele verschillen blijken er frappante overeenkomstente bestaan in de patronen van dit wereldwijd doorgegevengedachtegoed. De spreekwoordencollectie geeft een herkenbare,hilarische en soms onthutsende kijk op het denken over vrouwen enhun status in culturen wereldwijd.

‘Never marry a woman with big feet’. Naar dit Sena-spreekwoord vaneen cultuurkring van stammen in Mozambique en Malawi vernoemdeSchipper haar boek dat na uitgave in 2004 direct in het Engels werdomgezet en intussen al in meer dan twaalf landen in Azië, deArabische wereld, Europa en Latijns-Amerika is uitgebracht. Zijvertelde ScienceGuide dat zij onder meer op verzoek vancollega’s wereldwijd nu haar voltallige collectie onlinetoegankelijk heeft gemaakt.

Spreekwoorden online

Gisteren werd daarom aan de Universiteit Leiden de websitewww.womeninproverbsworldwide.com gelanceerd. Opdeze site kan behalve op talen en landen, ook gezocht worden op(onderdelen van) het vrouwenlichaam, levensfasen van meisje totoude vrouw, lusten en lasten, vrouwelijk talent en mysterieuzekracht, en op combinaties van dat alles. Daarmee wordt Schippersspreekwoordencollectie toegankelijk voor publiek en onderzoekers inde hele wereld.

De eerste zoekopdracht bij de presentatie werd verricht door EwoudSanders, journalist en taalspecialist en prof.mr. Paul van derHeijden, rector magnificus van de Universiteit Leiden. Zezochten op ‘cars’ en stuitten op het weinig flatteuze ‘Never runafter a woman. They are like streetcars. Stand still for anotherone will come along soon’. Tot tevredenheid van beidenconcludeerden ze daarna dat er meer zoekresultaten waren voor ‘goodwife’ dan ‘bad wife’.

Op 18 mei is Never Marry a Women with Big Feet, Women inProverbs ook als e-book bij Leiden University Press verschenen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK