Nieuwsbrief 25 mei

Nieuws | de redactie
25 mei 2010 | Met onder andere een reactie van Marja van Bijsterveldt op de SF-plannen van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. De HO-koepels en studentenbonden willen 'Veerman' in het regeerakkoord, Nobelprijzen voor Nederland onwaarschijnlijk en Berlusconi bouwt zijn eigen universiteit met Poetin in het bestuur.

Nieuwsbrief ScienceGuide – mei 2010, nummer20

Op weg naar 3 en 9 juni

  • “Het gebeurt niet elke dag dat een CDA-er op het Museumpleineen grote studentendemonstratie toespreekt, ik geef het grif toe.”Marja van Bijsterveldt zet uiteen waarom de basisbeurs, de Top 5ambitie, uitdagen van talent, slim beleid en ‘samen snel uit decrisis komen’ bij elkaar horen. Zij werpt PvdA, VVD, D66 enGroenLinks de handschoentoe.

  • De PvdA worstelt nog steeds met SF. Op de studentendemonstratiedeed Jeroen Dijsselbloem een dure belofte.Het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs wordtnu toch in HO geïnvesteerd. Cohen zei iets anders tegenScienceGuide.
  • De HO-koepels en studentenbonden willen dat het rapport-Veermanstraks “onverkort“in het regeerakkoord staat. In 2020 beloven zij bijna 700.000studenten “beter hoger onderwijs te bieden” en dit “meergedifferentieerd” te doen. Lukt dat?

  • Als je Nederland slimmer wilt maken, zul je keuzes moetenmaken. Nederland Kennisland biedt een nieuwe kieswijzerwaarmee u zelf kunt bepalen welke partij het beste past bij uwambities voor de kennissamenleving.

 

Onderwijs en Onderzoek

  • Het LearningLab van de UvA lijkt linea recta uit ‘Veerman’ tekomen: verscheidenheid, durven excelleren en profileren,internationalisering. De studenten gaan met Cees Veerman zelf indebat overdit experiment voor de ‘kenniswereld 2030’ en de nieuwe filmdaarover. Kom ook!

  • De toekomstverkenning ‘De grote uittocht‘belooft weinig goeds: van de 1 miljoen mensen in onderwijs enoverheid verdwijnen voor 2020 7 van de 10. Continuïteit enkwaliteit zijn in gevaar. Hoe pakken we dit aan?

  • Wetenschapsfilosoof Hub Zwart (Radboud) heeft slecht nieuwsvoor Mulisch, Plasterk en Dijkgraaf. “In een land dat niet eenstegemoet komt aan de Lissabon-norm voor R&D hoeven we geenNobelprijste verwachten”.

  • De chemische uitvinding van Frank Koopman (TU Delft) slaatwereldwijd in. Obama’s Nobel-minister Steven Chu is laaiendenthousiast en plaatst deze ontdekking in de top van deontdekkingenvoor de chemiesector.

  • De Hogeschool Rotterdam heeft successen en visies van haarlectoraten gebundeld ter uitdieping van kwaliteit en effectiviteitvan hbo-onderzoek. Collegevoorzitter Jasper Tuytelnoemt het “een inspiratiebron om je steentje bij te dragen aan dekenniscirculatie tussen hbo en de samenleving.”

En ook

  • Mitterrand had zijn Louvre Piramide en Opéra de la Bastille,Stalin zijn metro van Moskou. SilvioBerlusconi heeft straks zijn Universiteit van Vrije Denken om’links denken intellectueel tegengas te geven.’ Bestuurslid vanzijn nieuwe academie? Poetin. En wie denkt u dat docentworden?

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK