Nieuwsbrief 4 mei

Nieuws | de redactie
11 mei 2010 | Met onder andere de UvA/HvA wordt gedreigd met de Ondernemingskamer, begripsverwarring rondom talentontwikkeling , duurzame technologie 'hot' in China en rumoerigheid rondom 2 minuten stilte op 4 mei verklaard.

 

Nieuwsbrief ScienceGuide – mei 2010, nummer17

Onderwijsnieuws

  • Unicum in HO-land: het college van bestuur van UvA en HvAdreigt gedaagd te worden voor deOndernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. BON wil hetaanklagen voor wanbeleid. OCW reageert al naar de TweedeKamer.

  • “Het begrip ‘talentontwikkeling‘leidt in Nederland tot verwarring. We gaan er namelijk vanuit datiedereen talenten heeft die ontwikkeld kunnen worden. Bijexcellentie gaat het echter om topprestaties”, aldus MarcaWolfensberger in haar oratie. Ga met haar in discussie op 1 juni tijdens hetexcellentie-seminar.

  • Studiefinanciering is hot. De PvdA maakt ineens omtrekkendebewegingen. “Wij voeren het sociaal leenstelsel niet in wanneer uitonderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ingevaar komt”, zegt Kamerlid Marianne Besselink nu. DeLSVb vertrouwt het zaakje nogniet.

  • Door onderwijs slimmer te organiseren kunnen weveel meer uit ons onderwijs halen. Aldus het NetwerkOnderwijsinnovatie met daarin Robbert Dijkgraaf, Kees Tetteroo enJoeri van den Steenhoven “We meten en weten nog veel te weinig”,zegt hun meedenker Alexander Rinnooy Kan.


Onderzoeksnieuws

  • Louise Fresco (UvA) gaat voor de UNO het IPCC klimaatonderzoek mee evalueren.Trekker daarvan is oud-Princeton-chef Harold Shapiro. Zijn visie opethische dilemma’s bij onderzoek leest u ook op ScienceGuide.

  • Hoe komen we uit de crisis en hoe gaat die klim omhoog onzeeconomie, kennissector en samenleving fundamenteel veranderen?Creative Class denker Richard Florida analyseert ’thegreat reset’ van de komende jaren. “Change our educational systemsto better mobilize and harness creative talent.”

  • Jesse Weltevreden gaat als lector Online Ondernemen aan deHogeschool van Amsterdam onderzoek doen naar de evolutie van web-business ensocial media als Facebook en Twitter.

  • In zeldzame aardmetalen, essentieel voor duurzame technologie,heeft China een dominante positie. Komen toptech-bedrijven hierzonder essentiële grondstoffen te zitten, vraagt Wim Smit van HAN Smart BusinessCentre.

En ook
Dam

  • Herdenken wordt uiteindelijk zelf deel van de geschiedenis.Maud van der Reijt onderzocht de rumoerigheid van 2 minutenstilte op 4 mei. Wie er herdachtwerden en met wie -en met wie niet- dat gebeurde, het blekenallemaal heikele thema’s.


 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK