Roken zit in de genen

Nieuws | de redactie
3 mei 2010 | Roken én stoppen met roken zijn ook een zaak van genetica. In nieuw onderzoek zijn genen gevonden voor beginnen met roken en ook voor neiging tot het aantal sigaretten per dag.

Onderzoekers van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van deVrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Nederlandse Studie naarDepressie en Angst (NESDA) van VU Medisch Centrum (VUmc) werktenmee aan de ontdekking van een genetische variant die het de dragermakkelijker maakt om te stoppen met roken.

Er werd ook een gen gevonden dat de kans beïnvloedt om met roken tebeginnen en verschillende genen die invloed hebben op het aantalsigaretten dat iemand rookt. Eén van die genen ligt op chromosoom15 in een gebied met genen voor nicotine receptoren. Eerder vondenonderzoekers ook al een verband tussen deze genen en nicotineverslaving.

Het onderzoek werd gedaan door een grote groep onderzoekers vanbinnen en buiten Nederland. Zij hopen dat hun ontdekking kanbijdragen aan de ontwikkeling van therapieën en medicijnen die hetstoppen met roken kunnen bevorderen. Daarvoor is wel meer onderzoeknodig. Deze resultaten maken duidelijk dat genetische aanleg hetvoor sommige mensen veel moeilijker maakt om te kunnen stoppen metroken.

De onderzoekers putten uit een omvangrijk genetisch onderzoekwaarin zestien studies uit de hele wereld zijn samengebracht. Zijhebben het DNA van meer dan 74.000 mensen vergeleken, waarbij zijonderscheid maakten tussen rokers en niet-rokers en tussenverschillende groepen rokers.

De NTR-onderzoekers hebben ook meegewerkt aan een tweede onderzoeknaar de genetische aanleg voor roken binnen Europa. Hier werdengenen gevonden voor beginnen met roken en ook voor het aantalsigaretten dat iemand per dag rookt. Behalve genen uit het bekendegebied op chromosoom 15 waar de nicotine receptoren liggen werdenook 2 nieuwe genen gevonden die een rol spelen bij het afbreken vannicotine door het lichaam.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK