SF-salto’s en koprollen

Nieuws | de redactie
10 mei 2010 | De PvdA is absoluut een kanshebber bij het WK turnen 2010, zo prijst SP'er Jasper van Dijk de sociaaldemocratie aan. "Met het grootste gemak maakt Cohens partij salto's, flik-flaks en koprollen. Bijvoorbeeld rond de SF."

Na de volle draai over Afghanistan, maakt de PvdA net zomakkelijk een halve draai om kiezers te paaien met een loze belofterond de studiefinanciering. In het verkiezingsprogramma staat datde partij de basisbeurs wil omzetten in een lening, waardoorstudenten met een forse studieschuld worden opgezadeld. Net als bijAfghanistan, is de partij over dit standpunt onzeker geworden. Wantwat zegt PvdA-Kamerlid Marianne Besselink op ScienceGuide? “Wij voeren het sociaalleenstelsel niet in wanneer uit onderzoek blijkt dat detoegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komt.”

Gekker moet het niet worden. Al jaren pleit de PvdA voor eenleenstelsel. Na hun congres is dat nog eens ondubbelzinnigvastgesteld. En nu zegt de woordvoerder doodleuk dat het toch weeranders kan. Let wel: als uit onderzoek blijkt dat detoegankelijkheid in gevaar komt.

Beste PvdA, dat is al meermalen uitvoerig onderzocht. In 2003 doorhet SCO-Kohnstamm instituut en recent door de Landelijke StudentenVakbond. Uit beide onderzoeken komt naar voren dat tenminste één opde drie jongeren afziet van een studie als alles geleend moetworden. Nieuw onderzoek is dus volstrekt overbodig.

De PvdA weet heel goed dat een leenstelsel een financiële drempelopwerpt voor jongeren. Studenten zijn daar boos over en organiserenop 21 mei een demonstratie in Amsterdam. Dat zit de PvdA nietlekker en dus houdt men toch maar weer de mogelijkheid open om afte zien van een leenstelsel. Opnieuw toont de PvdA geen rechte rug.Wie teveel salto’s maakt, krijgt nu eenmaal last van een hollerug.

De uitspraak van Besselink is niets meer dan een zoethoudertje. Debeste manier om aan een leenstelsel te ontkomen, is dus kiezen vooreen partij die de studiefinanciering bij voorbaat in stand wilhouden.

Jasper van Dijk
Tweede Kamerlid voor de SP


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK