Sociaal leenstelsel SF wankelt

Nieuws | de redactie
27 mei 2010 | De PvdA en D66 switchen opnieuw bij hun SF-standpunt. De terugbetaling van de lening wordt verder versoepeld zegt de PvdA, hoewel men tot nu toe stelde, dat studenten die afgeschafte basisbeurs best konden aflossen. D66 houdt ineens alle opties open.

In debat met CDA en GL kwam fractieleider Mariëtte Hamer inUtrecht onder vuur te liggen over het sociale gehalte van het’sociale leenstelsel’. Hamer onderstreepte dat de lening in plaatsvan de beurs heel redelijk zou blijken. De terugbetaling wasnamelijk gerelateerd aan de hoogte van het inkomen. Bovendienbeloofde Hamer dat de schuld niet eindeloos op de afgestudeerde zoublijven drukken. Wie het echt niet kan betalen zou na 15 jaar destudieschuld kwijtgescholden krijgen.

Hiervoor is geen geld gereserveerd in het PvdA-programma, wantdaarin is de opbrengst van de basisbeurs al verdeeld. De kosten vanhet zogeheten ‘sociaal risico’ van de SF-leningen gaan echter flinkomhoog als iedereen moet lenen om te studeren. Dan gaan ook veelmeer mensen de kans lopen dat zij binnen  15 jaar niet genoegverdienen om de schuld af te lossen. De kwijtschelding zal dan doorde belastingbetaler opgebracht moeten worden en deze zal beduidendmeer gaan kosten. De feitelijke ‘winst’ voor het HO van deSF-vervanging zal hiermee verder omlaag gaan.

Ook D66 schuift op bij SF. Lijsttrekker Alexander Pechtoldstelde in het UU/HU-debat dat zijn partij nog niet weet of zij eensociaal leenstelsel zal invoeren. Men wil de risico’s eerst nogeens afwegen. D66 had tot voor kort 2 verschillende opvattingenover de toekomst van de SF. Eerst wilde men een sociaalleenstelsel, toen behoud van de basisbeurs en daarna toch eenleenstelsel. De nieuwe aarzeling geeft Pechtold meer ruimte in deonderhandelingen met PvdA, CDA en VVD. Hij beloofde wel, dat als deSF zou verdwijnen, de opbrengst à 1 miljard geheel ten goede zoukomen aan het HO.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK