TomTom voor vliegvelden

Nieuws | de redactie
6 mei 2010 | De TU Delft gaat een navigatiesysteem ontwikkelen voor taxiënde vliegtuigen. Professor Erik Theunissen verwacht dat het over tien jaar nauwelijks meer voorstelbaar is dat de communicatie met vliegtuigen ooit uitsluitend via spraak plaats vond.

Het project “Safe airport navigation implementation using anevolutionary ICT enabled approach” wordt gewerkt aan een verbeterdeICT-omgeving ter ondersteuning van de piloot en de verkeersleider.Meer specifiek richten ze zich op het definiëren van de benodigdedata-uitwisseling op weg naar vervanging van de gesprokencommunicatie tussen piloot en verkeersleider door adequate inzetvan ICT. Het project moet leiden tot een soort TomTom voorluchthavens.

Efficiënter verkeer, minder vervuiling

Deze TomTom voor luchthavens moet tot een significantefficiënter verkeer van vliegtuigen op de luchthaven kunnen leidenen verminderde belasting van het milieu. Zo blijkt bijvoorbeeld uiteen analyse van het verkeer op de luchthaven Dallas/Fort Worth inTexas dat emissies met 30% kunnen worden verminderd als vliegtuigentijdens het taxiën niet hoeven te stoppen. Het voorgesteldeonderzoek moet ertoe leiden dat de ICT-ontwikkelingen voldoendegelijke tred houden met de inrichting van de toekomstigeICT-infrastructuur. De TU Delft ontvangt voor het onderzoek eenhalf miljoen euro subsidie van technologiestichting STW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK