USA inspireert INHolland

Nieuws | de redactie
19 mei 2010 | Lector Joke Hermes was één van de drijvende krachten achter de succesvolle INHolland- en VU-conferentie Mix-In over diversiteit in het HO. Zij vertelt aan ScienceGuide over de wijze lessen van Mix-In. “Als je een poos geleden tegen mij had gezegd er komt een katholieke priester praten op jouw congres, dan waren mijn nekharen direct overeind gaan staan.”

Diversiteit is een belangrijk onderwerp voor INHolland, dehogeschool die in de grote steden het hoogste percentage allochtonestudenten telt van alle instellingen. CvB-voorzitter Geert Dales ishier volgens lector Joke Hermes zeer mee begaan. “Een groeplectoren, die ook met dit onderwerp bezig was, heeft hem vervolgensaangeboden een conferentie over diversiteit te organiseren. Datmocht. Wat mij zeer goed is bevallen is de inzet van de studententijdens Mix-In en bij het organiseren ervan. Want velen van henwaren ook inhoudelijk betrokken bij het proces.”

Wijze lessen

Mix-In duurde twee dagen en gaf zodoende ruimte om ‘diversiteit’van heel breed naar concreet te behandelen, tot tevredenheid vanHermes: “Ik was aanvankelijk een beetje bang dat er te veelidealisme zou zijn en te weinig aandacht voor wat we concreet metdiversiteit moeten in onderzoek en in de klas, maar mijn angstbleek gelukkig onterecht.” Uit alle lezingen, presentaties enworkshops heeft Hermes één hoofdboodschap gedistilleerd: “Durf testellen dat er veel te doen is en probeer om daar grip op tekrijgen.

“Dennis Holtschneider, de katholieke voorzitter vanDePaul University in Chicago, inspireerde mij. Nou niet alleen mij,de hele zaal was onder de indruk. Een les die ik zeker meeneem, isdat hij erop hamerde dat je moet blijven proberen. Het is niet ergom daar bij fouten te maken, zolang je maar meet én weet wanneer jedat doet en dat je daar weer van leert.”

“Wat hij zei over het handhaven van ‘high standards’ als bestemiddel voor een goed diversiteitsbeleid, is ook essentieel.Opleidingen die het slecht doen moeten de lat hoger leggen en meervan de studenten eisen. Je verliest dan aanvankelijk misschien eenpaar studenten, maar de meerderheid zal zich meer uitgedaagd voelenen het idee krijgen dat ze meer serieus worden genomen. Dat komt dereputatie van de opleiding ten goede.”

Depolitisering en de ideale opleiding

“Wat mij tevens aan het denken heeft gezegd is de kritische nootdie Handel Wright, hoogleraar aan de University of BritishColumbia, plaatste over de depolitisering van het praten overetniciteit. We hebben het er de laatste tijd over dat we studentenniet te veel moeten aanspreken op verschillen. Daar zouden ze zichongemakkelijk bij voelen. Dus spreken we mensen vooral aan alsprofessional. ‘Kolder!’, betoogde Wright echter. Volgens hemspreekt de echte professional zelf de verschillen uit, bevecht zeen bediscussieert ze. Daar ga ik ook iets mee doen.”

Hermes richt zich niet alleen op de diverse groepen studentendie in INHolland bij elkaar komen, maar kijkt als lector Media,Cultuur & Burgerschap ook naar gemeenschappen die onlinesamenkomen. In hoeverre verschillen die van offline communities?Hermes: “We denken te makkelijk dat nieuwe media maatschappelijkeverschillen zullen doen vervagen, maar dat is te naïef. Ook op hetinternet is een multiculturele samenkomst niet alledaags. Daarzitten we zelfs nog ver van af. Online en offline wereldenverschillen niet zo veel van elkaar.”

Ideale opleiding

“Mijn ideale opleiding laat allereerst mensen beseffen waar hunkracht ligt. Vandaar uit moeten studenten zich verder ontwikkelen.Daar hoort bij dat ze maatschappelijke ongelijkheid en verschil inde samenleving durven herkennen. Alleen zo kun je leren om daarelegant mee om te gaan, ook als je aanvankelijk aan de ‘verkeerde’kant van de scheidslijn zit. Diversiteitsbeleid in het hogeronderwijs gaat wat mij betreft niet alleen om respect en hetontwikkelen van talenten, maar ook om eerlijkheid en persoonlijkekracht. Hopelijk komt er een volgende Mix-In conferentie, daarzouden we het dan wellicht kunnen hebben over de winstdie een goed diversiteitsbeleid oplevert.”

Meer over Mix-In vindt u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK