Water als grote gratis zonnecollector

Nieuws | de redactie
31 mei 2010 | Nederland kan jaarlijks 8 miljoen ton CO2 besparen door slimmer gebruik te maken van energie uit oppervlaktewater. De onlangs officieel geopende Maastoren, het hoogste gebouw van Nederland, is zo’n slimme gebruiker. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door rivierwater uit de Maas en kreeg hiervoor al een innovatieprijs.

De Rotterdamse Maastoren heeft de primeur van deze nieuweenergievorm. Afgelopen winter is ‘koude’ uit het Maaswater gewonnenen in de bodem onder de toren opgeslagen. Deze energie is goed voorbijna 95 procent van de benodigde koeling van het gebouw dezezomer, zo blijkt uit een analyse van de prestaties van het systeem.Aankomende zomer zal juist warmte uit het water worden gewonnen.Ook dat wordt ondergronds opgeslagen en zal aankomende winterworden gebruikt voor verwarming.

In 2007 ontving het Nederlandse bedrijf Techniplan Adviseursvoor deze vinding De Vernufteling, de innovatieprijs van deNederlandse ingenieurswereld. De afgelopen zes maanden heeft hetsysteem zich met de Maastoren in de praktijk bewezen.

Oogsten van energie

Opslag van warmte en koude in de bodem is niet nieuw. Zo’n 1200gebouwen in Nederland zijn ermee uitgerust. Uniek aan de Maastorenis de bron van die energie: rivierwater. De temperatuur van hetNederlandse oppervlaktewater is zomers hoog genoeg en ’s winterslaag genoeg om energie uit te oogsten, op te slaan en enkelemaanden later te gebruiken.

Het Maastoren-concept is in heel Nederland toepasbaar. Zo’n 20procent van alle gebouwen ligt binnen 500 meter van water en zouvan deze schone energie gebruik kunnen maken. Het oppervlaktewaterin Nederland is met 357.440 hectare eigenlijk één grote gratiszonnecollector: zomers vangt het in 11 dagen evenveel energie opals Nederland in een heel jaar nodig heeft voor verwarming enkoeling: 665 petajoule (PJ). In heel Nederland kan zo jaarlijks 8miljoen ton CO2 worden bespaard.

Volgens ing. Dick van der Kooij MCD, directielid bij TechniplanAdviseurs is energie uit water ook financieel zeer aantrekkelijk omgebouwen mee te verwarmen en te koelen. De benodigde extrainvesteringen verdienen zich gemiddeld binnen vijf jaar terug. “Dewerking hebben we met de Maastoren bewezen. Nu is het vooral aanoverheden en marktpartijen om het principe breed toe tepassen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK