Accreditatie hamerstuk

Nieuws | de redactie
16 juni 2010 | De Eerste Kamer handelt het wetsvoorstel over een Nieuw Accreditatiestelsel af als hamerstuk. Met de invoering van een instellingsaudit wordt er een lichtere kwaliteitstoets voor opleidingen ingevoerd. Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2011.

 

Na de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement wordende accreditatiekaders voor het nieuwe stelsel definitiefvastgesteld. Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting in werkingop 1 januari 2011 en tot die tijd gelden de huidige kaders. De NVAOtreft alvast de nodige voorbereidende maatregelen voor de komst vanhet nieuwe accreditatiestelsel en organiseert dit jaar:

  • 30 september, 13 oktober en 4 november 2010: bestuurlijke informatiebijeenkomstenvoor de Colleges/Raden van Bestuur en decanen vanuniversiteiten en hogescholen;
  • 22 september, 7, 21 en 28 oktober en 10november 2010: regionale informatiebijeenkomsten voorafdelings- en opleidings-verantwoordelijken,kwaliteitszorgmedewerkers en docenten vanhogeronderwijsinstellingen;
  • najaar 2010: informatiebijeenkomst instellingstoets2011-2013 voor instellingen die in 2011 een instellingsauditwillen laten uitvoeren en instellingen die volgend jaar eenzelfevaluatie uitvoeren voor accreditatie eind 2012.
  • najaar 2010: start trainingen voor voorzitters, externesecretarissen en studentleden auditcommissies.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK