Amsterdam zet in op natuur- en scheikunde

Nieuws | de redactie
1 juni 2010 | VU en UvA krijgen lof en geld voor hun gezamenlijke plan voor het onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde. Dat vormt een serieuze en realistische toekomstvisie op Amsterdam als stad van wetenschap.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt maakte dat vandaagbekend als reactie op het advies van decommissie-Breimer. Breimer is van mening dat UvA en VU eringeslaagd zijn om een gezamenlijk fraai geïntegreerd plan te maken.De instellingen krijgen gezamenlijk 2,88 miljoen euro, plus 100.000euro om vrij te besteden als een compliment voor de getoondesamenwerking.

Het plan bevat een optimaal uitgebalanceerd pakket aanvoorstellen voor structurele investeringen in onderwijs enonderzoek in de natuur- en scheikunde. Het werd ingediend inhet kader van het Sectorplan, dat een structurele versterkingbeoogt van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in natuur-en scheikunde aan de Nederlandse universiteiten.

Voor Amsterdam wordt daarbij in het bijzonder ingezet op:
• duurzame vergroting van de instroom;
• verbetering studierendementen;
• schaalvergroting van de opleidingen;
• heroriëntatie van de onderzoeksinspanning: focus opexcellentie

De honorering van het plan van de VU en UvA is eenondersteuning van de serieuze en realistische toekomstvisie vanbeide universiteiten op Amsterdam als stad van de wetenschap. Dedecanen van de faculteit exacte wetenschappen van de VU, Jan vanMill en van de UvA, Bart Noordam zien de toekenning van het bedragvoor het Amsterdamse plan dan ook als een enorme steun in de rugvoor de huidige vruchtbare samenwerking en voor de toekomst. BartNoordam: ‘Wij zijn zeer verheugd met de erkenning voor het rapporten de financiële impuls die we vrij mogen besteden.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK