Amsterdamse Maghreb-school belicht

Nieuws | de redactie
8 juni 2010 | Na 1971 werkte in Amsterdam meer dan 25 jaar een speciale basisschool, vrijwel uitsluitend bevolkt door kinderen afkomstig uit de Maghreb. Het werd door de aanpak een soort 'integratieschool avant la lettre'. Een boek van betrokkenen vertelt nu over de historie van dit initiatief.

De Arabische school van Amsterdam, later omgedoopt tot Bouschrãschool, werd in 1971 in het leven geroepen. De school was gerichtop de ontmoeting van vertegenwoordigers uit drie culturen: Joden,Christenen en Moslims. Het schoolprogramma beoogde dekeuzemogelijkheid open te houden naar integratie van deze kinderenin de Nederlandse samenleving (met behoud van eigen identiteit) ofnaar terugkeer van deze kinderen naar hun moederland.

Het initiatief tot de oprichting van deze school was ontstaan in dekring van een pluriforme, internationale en interconfessionelegemeenschap Oudezijds 100, gevestigd in de Amsterdamse binnenstad.De auteurs waren ieder op hun eigen manier intensief betrokken bijde fascinerende geschiedenis van dit unieke Amsterdamseonderwijsgebeuren, feitelijk de eerste integratieschool inNederland.

U leest meer over het boek ‘Bouschra is de naam’ van R. Boiten enF. Stegeman-van der Woerd hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK