Baangarantie in techniek

Nieuws | de redactie
8 juni 2010 | Een nieuwe aanzet tot baangarantie voor techniekstudenten lijkt de voorbode van een nieuwe aanpak om de dreigende arbeidstekorten in die sector en in ICT, maar ook in de zorg, bouw en infra voor te zijn. “Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven," zegt Ella Hueting (HAN).

Zij tekent nu al overeenkomsten tot baangarantie inhet kader van samenwerking van bedrijven met haartechniekfaculteit: “Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoendewerk is in de technieksector blijkt uit de talloze ongerustesignalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Daarom hebbenwij met het bedrijfsleven de handen ineen geslagen en een pactgesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dathet serieus is, blijkt wel uit de baangaranties die bedrijvenafgeven. Andere bedrijven ondersteunen de campagne.”

Afspraken met bedrijven

In het pact worden afspraken gemaakt over:

  • Het bieden van een baangarantie aan studenten die in september2010 met een technische opleiding starten en deze uiterlijk inaugustus 2014 met een diploma afsluiten
  • Het verzorgen van gastlessen bij opleidingen van de FaculteitTechniek van de HAN
  • Het terugbetalen van (een deel van) het collegegeld van destudie aan studenten die vanaf 2011 bij het bedrijf in diensttreden
  • Het bieden van stageplaatsen aan studenten tijdens hunopleiding
  • Studenten in de gelegenheid stellen om af te studeren bij hunbedrijf en hiervoor een afstudeeropdracht op maat te maken
  • Het bieden van een Minor voor onder andere deHAN-studenten
  • Het sponsoren van de lezingenserie voor techniekstudenten uitheel Nederland
     

Steeds meer vacatures

De hogeschool neemt dit initiatief omdat het tekort aantechnisch opgeleid personeel alleen maar groter wordt als er nietsgebeurt. Zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie in november2009 had 20% van de bedrijven in Nederland een tekort aan technischopgeleid personeel (bron: FHI). Deze feiten staan haaks op hetgevoel bij veel ouders van aankomend studenten, dat je met eentechnische opleiding wellicht geen baan krijgt.

Op dit moment tekenen zich duidelijk signalen van herstel af voorde technieksector. Zo werd de hogeschool onlangs benaderd door DAFTrucks N.V. met het verzoek om te helpen bij het vervullen van zo’n100 vacatures in Eindhoven. Ook Energiekennisbedrijf KEMA geeft aantientallen vacatures te hebben.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK