Cameron gaat ‘bogus’ hoger onderwijs aanpakken

Nieuws | de redactie
30 juni 2010 | De Britse regering gaat namaak-universiteiten, die benut worden voor ronseling en smokkel van mensen, actief bestrijden. De risico's die zulke "bogus colleges" opleveren voor illegaal verblijf en werk, mensensmokkel en terrorisme zijn te groot geworden.Tijdens Prime Minister’s Question Time meldde premier DavidCameron, dat hij op dit terrrein zich tot ingrijpen gedwongen ziet.Wel is hij bereid met een delegatie vanuit de instellingen eengesprek te doen voeren met de minister van vreemdelingenzaken.”Britain remains ‘open for business’, also in this area”, maar degevaren acht hij te groot om een soepele, open toelating voorstudies overeind te houden.

Een liberaal parlementslid wees er in het debat met de PM op, datde colleges met hun internationale studententoestroom -vooral voortaalcursussen in het Engels- een grote waarde toevoegen aan deBritse economie en exportinkomsten. Het gaat om zo’n 600 miljoenpond per jaar. Cameron bevestigde, dat deze vorm van kennisexportvan essentiele betekenis is voor de Britse economie, maar hield voldat de risico’s eveneens ernstig genomen moesten worden.

De premier meldde daarom, dat zijn regering door gaat met hetopsporen en checken van HO-opleidingen die valselijk studies encursussen aanbieden om zo een dekmantel te hebben voor versoepeldetoelating van buitenlandse studenten en medewerkers. Tevens zoudenaan de aspirant-studenten zelf scherpere eisen gesteldworden.

Cameron wees er op, dat het niet meer dan redelijk is om vanmensen die voor een Engelse taalcursus van een half jaarnaar een Britse opleiding komen, de visumeis te formuleren, dat zijde Engelse taal machtig zijn. Op deze manier zou al eenbelangrijke belemmering voor mensensmokkel via ‘bogus’HO-participatie gelegd kunnen worden. De rol van het Britse HO alsbestemming voor serieuze, wereldwijde studies en talent wil premierCameron alleen maar verder versterken, zo gaf hij aan.

Deze lijn van de nieuwe Britse regering staat in contrast met degemelijke reactie van minister Plasterk enige maanden geleden op vragen uit de Kamer naar aanleiding vanberichtgeving op ScienceGuide over dit thema. Ook daarinwerd gewezen naar de ernst waarmee de Britse regering -toen nog vanLabour onder Blair en Brown- de ontwikkelingen op het gebied vanmensensmokkel en terreurpreventie volgde. Sindsdien heeft OCW welingegrepen in de slepende zaak van de European Univeristy in DenHaag, waar ernstige twijfels bij bestonden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK