De waarde van design

Nieuws | de redactie
28 juni 2010 | Waarom hebben Chinese restaurants dezelfde huisstijl? Waarom is de BMW 3 populair onder Marokkaanse jongens? Met een historische en sociaal-culturele benadering doet Timo de Rijk onderzoek naar zulke vraagstellingen. Per 1 september zal de designhistoricus de Premsela Leerstoel Design Cultures aan de VU bekleden.

De Premsela Leerstoel is de eerste leerstoel in Nederland op hetgebied van designcultuur. Premsela, Dutch Platform for Design andFashion, en de Faculteit der Letteren hebben deze leerstoelingesteld met als doel het onderzoek en onderwijs omtrent depositie en werking van design in de samenleving te stimuleren. Timode Rijk: “Design is overal aanwezig in de samenleving en bepaalt inbelangrijke mate de waardering van een product.”

De Rijk gaat met zijn studenten op zoek naar de betekenis vanverschillende soorten vormgeving. De Rijk: “Hoe is het bijvoorbeeldmogelijk dat een BMW3 ineens heel populair is onder Marokkaansejongens, dat het organische ontwerp van de metro-ingangen in Parijszo goed combineerde met een destijds futuristisch vervoermiddel ofdat Chinese restaurants altijd dezelfde huisstijl hanteren?” Om ditsoort vragen te beantwoorden kiest De Rijk zowel voor eenhistorische als een sociaal culturele benadering van design.

Norm=Vorm

De Rijk is als designhistoricus en hoofddocent verbonden aan deTechnische Universiteit Delft. Daarnaast was hij onder anderegastdocent aan de Design Academy in Eindhoven. De Rijk steltregelmatig designtentoonstellingen samen, waaronder de huidigeexpositie Norm=Vorm in het Gemeentemuseum Den Haag. Hij publiceerde(inter)nationaal over Nederlandse productvormgeving, interieurs vande jaren twintig en standaardisatie en design, en is hoofdredacteurvan het Dutch Design Yearbook.

De leerstoel aan de VU is ingesteld voor een periode vanvier jaar en is verbonden aan de master Design Cultures van deopleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Dit is een nieuweeenjarige, Engelstalige opleiding waar productvormgeving, grafischevormgeving en mode worden bestudeerd in een brede sociale,culturele en academische context. De opleiding start per 1september 2010, als een specialisatie binnen Comparative Arts andMedia Studies van de Faculteit der Letteren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK