Design in China vanuit Eindhoven

Nieuws | de redactie
17 juni 2010 | Jeu Schouten (TU/e) krijgt een topfunctie in China. In Zhejiang gaat hij een internationaal designinstituut op zetten, waarvoor hij benoemd is tot 'honorary dean'. “China wordt nu vooral gezien als goedkope productiefabriek. Maar op termijn is daarmee niet het meeste te verdienen. China wil daarom zelf gaan ontwerpen.”

De benoeming van hoogleraar Schouten valt binnen het zogeheten’Thousand-Person program’ van de centrale regering in Beijing. Diewil duizend internationale toponderzoekers en -strategen aantrekkenals zwaargewichtadviseurs voor verschillende sectoren waarin Chinastreeft naar vernieuwing.

Schouten gaat de strategie bepalen voor het nieuwe instituut bijde Zhejiang University. Hij buigt zich verder over de gewensteonderwijs- en onderzoeksprogramma’s, mogelijke start-ups ensamenwerkingsverbanden met de industrie en beoogde anderekennisinstellingen, waaronder de TU/e, het Amerikaanse MIT enuniversiteiten in Japan en Singapore.

Ook zal hij bij en op kosten van Zhejiang University eencompleet lab ontwerpen en inrichten voor gezamenlijk onderzoek.Volgens Schouten zal dit lab gaan lijken op de ‘living labs’ vanIndustrial Design in Eindhoven, waar nieuwe ontwerpen en prototypesworden gemaakt en getest in nagebootste alledaagse omgevingen.

De Chinese universiteit heeft een vijf verdiepingen tellendgebouw gereserveerd voor het nieuwe instituut. Vertegenwoordigersvan Zhejiang University zijn volgens Schouten ‘ontzettend geboeid’door wat Industrial Design in Eindhoven de afgelopen tien jaarheeft opgezet. “Zoiets willen zij ook.”

De inbreng van Schouten, die deze zomer aan zijn nieuwe taakbegint, helpt China vooruit, maar de hoogleraar benadrukt dat ookde TU/e erbij gebaat is. Hij denkt aan de uitwisseling vanstudenten, en de kans om samen internationaal parallel onderzoek tedoen, wat vooral in dit vakgebied van belang is. Veelconsumentenproducten worden voor de wereldmarkt gemaakt, en komendus in heel verschillende culturen terecht. Testen van dieproducten in labs in verschillende settings is dus belangrijk,aldus Schouten.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK