Doet Rutte OCJ?

Nieuws | de redactie
11 juni 2010 | De nieuwe ‘Paars plus’ coalitie kan snel slagen als premier in spe Rutte een kernpunt van het GroenLinks programma, ook voor onderwijs, zou omhelzen: acht grote kerndepartementen soepel verdeeld in een formule drie-drie-één-één.

De kennissector zou dan een breed ministerie omvatten van’Onderwijs, Cultuur en Jeugd’, waarin ook het wetenschaps- eninnovatiebeleid gevat zouden worden. Geknipt voor vice-premierAlexander Rinnooy Kan, fluistert men in de PvdA top nu al.

Met premier Rutte – die ook BZK en Europa zou gaan behartigen -zouden dan zeven zwaargewichten het kernkabinet vormen. Zo kunnenmeteen heel bondig een kleine sociaal-economische driehoek (AZ,FIN-EZ, Werk) en een klein internationaal blok (AZ en wereldwijdesamenwerking) optreden. Elk van de zeven ministers zou éénonderminister krijgen, de premier twee. Veel van die onderministerszouden meer armslag hebben dan huidige kabinetsleden door debredere scope van de kerndepartementen.

Het “deerniswekkend ambt” van staatssecretaris, in de woorden vanoud-premier Van Agt, is daarmee afgeschaft. De VVD zou deze forsebeperking van het kabinet als zware besparing enontbureaucratisering in Den Haag kunnen presenteren. GroenLinks zouzich profileren als staatkundig innovatief.

Voor OCW zou dit een forse rangverhoging zijn in Den Haag.Eindelijk een einde aan de anomalie van de regie van LNV op eencompleet eigen onderwijs en R&D sector, bijvoorbeeld. Ookzouden aanzienlijke delen van EZ en innovatie/R&D units vanandere ministeries gebundeld worden voor meer focus en massa,geleidt door OCJ. Jeugdzorg en Cultuur zouden blijvend opgaanbinnen onderwijs.

Regelingen voor kinderopvang zouden als faciliteiten voorarbeidsparticipatie verhuizen naar het nieuwe ministerie Werk enEmancipatie. Geen traan zal OCW laten om dit financiëlekoekoeksjong van minister Plasterk, dat de kennisuitgaven steedsverdrong en bedreigde met bezuinigingsoperaties vanwege deoverschrijdingen. Gelet op de omvang van de organisatie en ZBO’s opde terreinen van OCJ in de nieuwe opzet zou het kabinet-Rutte eeninperking van de personeelsomvang van zo’n 25% kunnenopdragen.

De aard en breedte van het nieuwe kerndepartement voor Kennis maakthet als post zeer geschikt voor KIA-boegbeeld enaspirant-vicepremier Rinnooy Kan. D66 zou er zijn claim van’onderwijspartij’ mee kunnen verzilveren en met de SER-voorzitteren oud-rector van de EUR meteen een omnivalent in de ministerraadpositioneren. De commissie Veerman kan dan content zijn: Één vanhaar leden zou dan superminister worden.

De VVD zou dan Onderwijsraadlid en LUMC-hoogleraar J.A. Bruijn als onderminister kunnenafvaardigen voor mbo-hbo en wo. Dit zorgt voor partijpolitiekevenwicht. Niet ondenkbaar is echter ook dat VVD-partijvoorzitteren olympiade-lobbyist Ivo Opstelten een populairezet zal bepleiten. Onder Rinnooy Kan van een onderminister voorSport en Jeugd kunnen realiseren: De coauteur van het VVDverkiezingsprogramma en Wimbledon winnaar Richard Krajicek. Eenlovegame voor Kennis, kortom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK