E lucevan le stelle

Nieuws | de redactie
1 juni 2010 | Drie Italianen gaan aan de UM op hetzelfde tijdstip promoveren. Op drie proefschriften waarbij ze elkaars paranimf zijn. Een unicum, te meer nu hun promotor emeritus hoogleraar prof. dr. Coen Hemker is, de man die in 1976 de allereerste promotie in Maastricht voor zijn rekening nam.

Augusto Di Castelnuovo, Romina di Giuseppe en Emanuela Napoleonezijn leerlingen van prof. De Gaetano van het Nu Re Artu Instituutin Campobasso. Prof. Hemker en hij kennen elkaar al vele jaren enzodoende kwam deze bijzondere situatie tot stand. Een promotie dieecht valt onder het aegis ‘En dan stralen de sterren….’, zoalsPlacido Domingo hier zingt, in de prachtaria uit de 3e acte vanTosca. 

De rode draad door de drie proefschriften is het verband tussenvoeding en thrombotische hart en vaatziekten. Di Castelnuovo’s werkis een uitgebreide en nauwkeurige analyse van de epidemiologischegegevens die aantonen dat matig alcoholgebruik hart en bloedvatenbeschermt. Hij laat zien dat één à twee glazen per dag voorvrouwen, en twee tot vier glazen per man inderdaad de sterftekansmet circa 20% vermindert.

Geheelonthouders en mannen die zes glazen drinken hebben ongeveereen gelijke sterftekans. Meer drinken verhoogt de kans verder. Depromovendus wijst erop dat dit vooral geldt voor rode wijn,gedronken bij de maaltijd. Bier heeft minder effect en af en toeeen excessieve drinksessie is, uit gezondheidsoogpunt, af teraden.

Di Giuseppe maakt het waarschijnlijk dat het de combinatie vanalcohol en antioxidantia in rode wijn is die voor het gunstigeffect verantwoordelijk is, en wel via een invloed op de vetzurenvan het bloed. Verder heeft zij gevonden dat bittere chocola eendaling veroorzaakt van het eiwit CRP, dat een indicator is voorchronische ontsteking. Verhoging van dat eiwit wijst eveneens opeen verhoogd risico op hart- en vaatziekten.  en dat wijst opeen risico voor hart en vaatziekten.

Het proefschrift van Napoleone, tenslotte, poogt, naast een aantalandere zaken, een antwoord te geven op het waarom achter dezeepidemiologische waarnemingen. Zij toonde aan dat een bepaald soortbloedcellen (monocyten) in staat is de binnenkant van de bloedvatenaan te zetten tot het vormen van een eiwit dat de bloedstolling ingang kan zetten. Daarna liet ze zien dat leptine, een hormoon uitvetweefsel dat verhoogd voorkomt bij mensen met overgewicht, ditproces aanjaagt. Zij liet ook zien dat sommige geneesmiddelen tegenhoge bloeddruk de vorming van weefselfactor tegengaan en dat deanti-oxidantia uit rode wijn dat ook doen.

Prof. dr. Coen Hemker; “Hun gezamenlijke onderzoek onderbouwtwetenschappelijk wat al een tijdje rondzingt; namelijk dat eenbeetje wijn nog zo slecht niet is voor de gezondheid.” Voorprofessor Hemker zijn die de 65e, 66e en 67e promoties die onderzijn supervisie tot stand komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK