Hogeschool moet dicht

Nieuws | de redactie
7 juni 2010 | Van Bijsterveldt sluit een hogeschool. Niet elke bewindspersoon voor HO-beleid moet zo drastisch 'doorpakken'. Maar de European University of Professional Education maakte het te bont.

De European University of Professional Education in Den Haaggaat definitief dicht op advies van de Inspectie van hetOnderwijs. Deze particuliere hogeschool werd allanger onderzocht door de inspectie vanwege wanbeleid. Menhadook een laaste waarschuwing van OCW gehad, op een ingrijpendeverbeterslag door te voeren voor het te laat zou zijn.

De directeur van de instelling wordt bovendien verdacht van het gebruiken van de hogeschool voorhet  de facto uitvoeren van mensensmokkel en oplichting.Buitenlandse studenten, voornamelijk uit Azië, werden onder valsevoorwendselen naar ons land gehaald, want eenmaalaangekomen op de school, bleek er nauwelijks onderwijs tezijn. 

Voor zover er sprake was van hbo-opleidingzou de ‘Europese Universiteit’ onvoldoende kwaliteitleveren, omdat wezenlijke aspecten alscolleges, studiemateriaal en huisvesting ernstigtekort kwamen.

Hoe riskant dit type instellingen en mensensmokkel via ‘hogeronderwijs’ kunnen zijn, is al vaker gebleken. Met name het ondervalse voorwendselen werven van studenten uit risicolanden tenaanzien van internationaal terrorisme baart organisaties als deAIVD grote zorgen. Ook in landen met een sterkHO-exportbeleid als Australie is sprake van grote waakzaamheid narapportages over mafiose structuren rond mensensmokkel via hogeronderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK