Innovatief revalideren

Nieuws | de redactie
3 juni 2010 | Studenten Game Design and Development (HKU) en studenten Game and Media Technology (UU) hebben een innovatief concept voor revalidatie bedacht: een revalidatiegame voor ouderen. De game ‘Vogels!’ doet de patiënt even vergeten dat hij aan het revalideren is.

Vogels! is een driedimensionale revalidatiegame voor ouderen meteen halfzijdige verlamming. In de game vertalen de armbewegingenvan de patiënt zich naar de beweging van het hoofdpersonage, eenvogel. Deze vliegt door een rijke ‘droomvlucht-achtige’ omgeving,waarbij de taak is verschillende andere vogels te raken. De arm vande patiënt wordt ondersteund door de Top-Help, een dynamischearmondersteuning die in drie dimensies kan bewegen en vooral dezwaartekracht compenseert voor de revaliderende patiënt.

In de afgelopen vier maanden hebben de studenten hardgewerkt aan het concept waarvan de demo maandag 31 mei tijdenshet Cross Care Café op de HKU werd gepresenteerd. De CrossCare Cafés zijn halfjaarlijkse vakbijeenkomsten waarin leden vanhet Innovatieplatform Zorgeconomie iZovator worden bijgepraat overrecente ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Applied Health Gamingis een verzamelnaam voor alle gaming applicaties op het gebied vande zorg en strekt zich uit van preventieve processen totbehandeling en revalidatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK