Innovation Lab voor Olympiade

Nieuws | de redactie
21 juni 2010 | Rotterdam heeft Olympische ambities en zet daarvoor haar meest excellente studenten aan het werk in een ‘Innovation Lab’. Studenten sportmarketing gaan adviseren hoe gebiedsinrichting rondom het Stadionpark kan bijdragen aan de Olympische ambities van de stad. “We gaan met een innovatief plan komen”, aldus één van hen.

ScienceGuide was aanwezig bij een Siriusdag op de HogeschoolRotterdam met projectleiders en onderzoekers vanexcellentieprogramma’s van Saxion, NHL, HvA, HU, INHolland,Hanzehogeschool en de Hogeschool Rotterdam. Om de toon gelijk goedte zetten werd van alle deelnemers een sportieve inspanninggevraagd. Na de start in de ‘Creative Factory’ in de Maashavenstond er voor iedereen een fiets klaar om naar het Stadionpark terijden. Daar werd een presentatie verzorgt door studenten van hetInnovation Lab ‘Rotterdam en haar Olympischeambities’.

Geen einddoel

Rotterdam heeft Olympische ambities en wil in 2016 dé sportstadvan Nederland zijn. De Olympische Spelen van 2028 binnenhalen isdaarbij niet het einddoel. Het doel is een stad te worden metOlympische uitstraling. “Als je sportfaciliteiten na de OlympischeSpelen leeg staan, schiet je als gastland en als stad echt je doelvoorbij,” aldus één van de studenten.

Het huidige Stadionpark rondom ‘De Kuip’ is aangewezen alsontwikkelgebied. De studenten sportmarketing zijn gevraagd om teadviseren hoe dit gebied een bijdrage kan leveren aan de Olympischeambities van de stad. “Het is een beetje pionieren, maar we gaanmet een innovatief plan komen” De 6 ‘Olympische ambities’ vanRotterdam zijn:

  • Sportwaarden (positieve effecten van sport in algemenezin)
  • Maatschappelijke thema’s (economie, sociaal, fysiek enveiligheid)
  • Breedtesport en sportontwikkeling
  • Evenementen en accommodaties
  • Topsport
  • Media en Citymarketing

Piramidemodel

Na de presentatie was er een paneldiscussie met ondermeer Gerben Baaij van citymarketing Dordrecht. Hij ziet Rotterdamecht als sportstad. “Sport zit in het DNA van Rotterdam.” Dit geldtvolgens hem niet voor Amsterdam. “Als je geen sportstad bent, isiets als de Giro in Amsterdam echt een strovuurtje.”

Steven le Fevre van de Randstad Topsportacademie studeert af op de vraag:’Welke sporten zijn interessant om op lange termijn in teinvesteren?’ Hij onderzoekt de sportbehoefte van de stad over vijfjaar. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de huidigesportactiviteiten op het Stadionpark maar ook naar 13 nieuwepotentiële sporten. “We hebben zes criteria met verschillendewegingsfactoren, waaronder ‘aantrekkelijkheid voor jeugd’,” aldusLe Fevre.

Baaij heeft nog wel een tip voor Steven en de andere InnovationLab studenten: “Zorg voor een integrale visie op de sportstadRotterdam en kijk hoe het stadionpark daar in past. Het profilerenvan je stad op sportgebied gaat in een piramidemodel. Een bredeonderlaag met breedtesporten, met daarop een duidelijk zichtbare’topsport-piek’.”

De Rotterdamse paradox

De ambities en inspanningen om de sportstad van Nederland teworden stroken echter nog niet met de realiteit. Slechts 57% van deRotterdammers doet aan sport en dit is landelijk gezien erg laag.Dit percentage omhoog krijgen is één van de uitdagingen waar destudenten voor staan.

De studenten zijn op dit moment bezig met het inventariseren vande knelpunten op de zes ambities. Vanaf 7 juli met gaan ze met hunopdrachtgevers – waaronder voetbalclub Feyenoord en de gemeenteRotterdam –  vervolgstappen zetten en tot innovatieoplossingen komen.

Sandra Storm, programmamanager Excellentie van de HogeschoolRotterdam en organisator van de Siriusdag, is zichtbaar trots op destudenten van het ‘Olympische’ Innovation Lab. “Mooi om te zien hè,zo’n Innovation Lab. Zo hebben we er nog 11”, lacht ze.

 

Een film over het Innovation Lab ‘Rotterdam en haar Olympischeambities’ vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK