Investeren in WO-studiesucces

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | De vijf Randstad-universiteiten krijgen ruim 3 miljoen per jaar om meer allochtone studenten te trekken en binnen te houden. "Het kan altijd beter en de middelen om te doen wat je eigenlijk zou willen, zijn er niet. Het talent is er, dat blijft onderbenut. Daarom is dit een fantastische kans," zegt vice-rector Rietje van Dam uit Leiden.

Om diverse redenen is de instroom van niet-westerse allochtonestudenten in het wo relatief klein. De uitval gedurende destudie is bovendien relatief groot. Uit onderzoek blijkt datniet-westerse allochtone studenten eerder voor het hbo dan voor hetwo kiezen. Kiezen ze voor het wo, dan zijn ze geneigd om te snel tekiezen voor een studie die tot een ‘zichtbaar beroep’ opleidt,zoals Geneeskunde of Rechten, zonder zich breder teoriënteren.

Dat is echter niet de enige extra reden waarom het alsnog mis kangaan. Vaak zijn de niet-westerse allochtone studenten de eerstenvan hun generatie die gaan studeren. Zeker waar het eenstudieloopbaan in het hoger onderwijs betreft. Hierdoor zijnze weinig bekend met de academische wereld enontwikkelen er ook veel minder makkelijk binding mee.

Het hierover nu gesloten Convenant Randstad-universiteiten’ kentnog een kleine onzekerheidsfactor: het nieuw te formeren kabinet.In een later stadium worden per universiteit afspraken gemaakt overstreefcijfers voor de instroom en het behouden voor de instellingvan niet-westerse allochtone studenten.

Vice-rector Rietje van Dam van de Leidse universiteit: “Eenuniversiteit moet de bevolkingsgroepen in de maatschappijweerspiegelen. Daarom is het zo jammer dat niet meer niet-westerseallochtone studenten voor een universiteit kiezen en dat, als we zeeenmaal binnen hebben, de uitval relatief groot is.”

“Wij doen al van alles om meer allochtone studenten teinteresseren voor een universitaire opleiding en om ervoor tezorgen dat allochtone studenten zich bij ons thuis voelen. Maar hetkan altijd beter en de middelen om te doen wat je eigenlijk zouwillen, zijn er niet. Het talent is er, dat blijft onderbenut.Daarom is dit een fantastische kans.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK