Kennedy onderzoekt leiderschap

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | James Kennedy krijgt 65.000 euro van NWO voor onderzoek naar leiderschap in de moderne democratie van ons land. Zijn project behandelt 'de omgang met nieuw leiderschap en het verleden door de beleidsmedewerker van morgen.'

Interdisciplinair lesboek

Zo worden Kennedy en zijn co-onderzoekers Sjoerd Keulen (aio, UvA)en Ronald Kroeze (aio, VU) in staat gesteld een jaar lang onderzoekte doen naar de ontwikkeling van leiderschap sinds 1960. Hetis voor het eerst dat fundamenteel kwalitatief onderzoek gedaanwordt naar de rol en ontwikkeling van Nederlands leiderschap sindsdie tijd.

Hun project kenmerkt zich niet alleen doorinterdisciplinariteit -door combinatie van kennisuit geschiedenis, bedrijfskunde, politicologie enbestuurskunde- maar moet tevens uitmonden in een lesboek, waarmeeambtenaren beter grip zouden kunnen krijgen op het fenomeen’leiderschap’. De onderzoekers verwachten hiermee een concretebijdrage te kunnen leveren aan de zogenoemde kennisvalorisatie inde geesteswetenschappen.

Mozes in de polder

In de kabinetsformatie 2006 schreef Frits van Oostrom al eens eenesay over het thema leiderschap voor ScienceGuide. Eencitaat uit zijn beschouwing: “Het scheppen van een draagvlakvereist een brede blik, inlevingsvermogen en empathie, plusuitgesproken vindingrijkheid, die als creativiteit tevens dehoeksteen is van alle innovatie.

De bijdrage die culturele vorming voor zulk leiderschap kan leverenwordt denk ik onderschat, sterker nog: de twee lijken compleetgescheiden werelden. Wie op de middelbare school vandaag de dagkiest voor het profiel ‘Cultuur en maatschappij’ lijkt zich bijvoorbaat af te melden voor leidinggevende functies. Zo is ons heleonderwijssysteem gedetailleerd verkaveld – dat is de slechte zijdevan de polder, en al helemaal als wij die ook nog eens afrasterenmet schrikdraad.”

Het hele stuk over ‘Mozes in de polder’ leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK