Kiesstelsel op de kop?

Nieuws | de redactie
14 juni 2010 | Verkiezingen laten dezer dagen aardverschuivingen zien: in Groot Brittannië verlaat Labour na meer dan een decennium het toneel, in Nederland viert Wilders een historische overwinning en dan is er bij de NVA, dat van een splinterpartij in één klap de grootste van Vlaanderen wordt en in stemmenaantal de grootste partij van België.

In alle drie de landen ontluiken discussies over de band tussenkiezer en gekozene. De oplossing: hervorming van het kiesstelsel.Dat is interessant, want ze hebben alle drie een volstrektverschillend stelsel.

–         Nederland heeftevenredige vertegenwoordiging.
–         In GrootBrittannië heb je één vertegenwoordiger per kiesdistrict.
–         In België heb jekiesdistricten die elk gemiddeld 10 Kamerleden afvaardigen.

En allemaal hebben ze reden om ontevreden te zijn, verschrikkelijkontevreden te zijn.

In het Verenigd Koninkrijk voelen de liberaal-democraten zichtekort gedaan. In Nederland denkt D66 dat alle problemen opgelostworden met staatkundige vernieuwing in Belgie hoef je maar naar hetlijstje te kijken [even invoegen] om te zien dat de Vlaamsepartijen per zetel een kwart meer stemmen nodig hebben dan deWalen.

Wat nu? Gaan we ingenieuze kiesstelsels ontwerpen, zodat de kiezerzich beter kan uitdrukken? Diezelfde kiezer, die een kieswijzergebruikt en binnen een week na de verkiezingen doodleuk tegenMaurice de Hond zegt dat de VVD zeven zetels extra zou moetenhebben, terwijl Mark Rutte de afgelopen week niets, maar dan ookniets abnormaals gedaan heeft?

Nee, de politieke partijen hebben hun ankers in het electoraalverloren en neigen er dan naar de kiezer of de het stelsel deschuld te geven. De antwoorden op grote vragen staancentraal:

–         Welkefinancieel-economische ordening willen we hebben op ditmoment?
–         Waarvoor is destaat verantwoordelijk en wanneer moet zij interveniëren?
–         Hoe controlerenwe Europa, als Europa maar liefst €750 miljard krijgt om landen te’helpen’?
–         Wat is detoekomst van Nederland en van Europa in de wereld?

Maar intussen zijn ze zeer zorgvuldig onder tafel geveegdmet one-liners, ook door gevestigde partijen. Vandalenbetalen, volgens de VVD? Maar betalen de vandalen van hetfinanciële stelsel ook of gaat het hier om rotjochies? Feitelijkzullen de partijen terug moeten naar een binding met het electoraalen antwoorden op kernvragen. Zo niet, dan gaan we het kiesstelselde schuld geven.

Dr. P.H.Omtzigt is lid van de Assemblee van de Raad van Europaen econometrist. Hij houdt op ScienceGuide een vaste column bijover zijn ervaringen in de eigenzinnige werelden van politiek enwetenschap, hun wederzijdse beïnvloeding en hunconfrontaties.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK