Lector kijkt naar leefomgeving in verandering

Nieuws | de redactie
22 juni 2010 | Lector Kees Machielse (Hs Rotterdam) ging in zijn openbare les op 24 juni in op nieuwe media bij zelforganisatie in gebiedsontwikkeling. Hij brak een lans voor een meer gedurfde aanpak van met name de overheid bij het (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden. Een andere aanpak die zich kenmerkt door de regie niet in eigen hand te houden, maar door juist durven los te laten.

Want als er één onderwerp is waarover iedereen wel een meningover heeft dan is het zijn leefomgeving. Toch maakt maar eenbeperkte groep mensen gebruik van inspraakmogelijkheden en een nogkleinere groep ontwikkelt zelf ideeën en plannen. Welkeveranderingen zijn nodig? Welke ontwikkelingen zijn al gaande? Enkan zelforganisatie daarin een rol spelen?

De openbare les is daarom onderdeel van het symposium’Zelforganisatie in gebiedsontwikkeling’ op 24 juni in hetAuditorium RDM-campus (Heijplaatstraat, Rotterdam) – HogeschoolRotterdam.

Programma

13.30-14.00   Ontvangst

14.00-14.05   Opening dagvoorzitter Iris Meerts

14.05-14.45   Derk Loorbach over transities inruimtelijke ordening.

Derk Loorbach is werkzaam bij het Dutch Research Institute ForTransitions van de Erasmus Universiteit. Hij zal ingaan op eenaantal transities in onze samenleving en de impact ervan op onzeruimtelijke orde. Redenerend vanuit het door DRIFT ontwikkeldetransitiemanagement zal hij een doorvertaling maken naar denoodzaak ook onze ruimtelijke orde in Nederland anders inhoud tegeven.

14.45-15.30    Jornt van Zuylen overburgerparticipatie 3.0.
Jornt van Zuylen, werkzaam bij BZK, is projectleider van eenaantal grote participatietrajecten zoals ‘Help eenburgerinitiatief’ en ‘In Actie’ . Vanuit deze ervaringen zal hijingaan op de huidige stand van zaken van burgerparticipatie bijruimtelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden om daar een volgendestap in te zetten naar zelforganisatie.

15.30-16.00    Pauze

16.00-16.10    Jasper Tuytel, voorzitterHogeschool Rotterdam, aankondiging openbare les

16.10-16.50    Kees Machielse, lectorGebiedsontwikkeling en Transitiemanagement bij de HogeschoolRotterdam, geeft zijn openbare les over zelforganisatie ingebiedsontwikkeling.

16.50-17.00    Afsluiting door dagvoorzitter

17.00-18.30    Receptie / borrel

Een interview met Kees Machielse leest u hier.  De openbareles van Kees Machielse bestelt u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK