“Live, dat is toch het lekkerste”

Nieuws | de redactie
4 juni 2010 | “Dit was het eerste debat waarin de politici een serieuze realitycheck kregen op hun betogen.” Alleen al daarom noemen professor Hester Bijl (TUDelft) en HAN-lector Frans Nauta het MTV-Coolpolitics tv-debat over kennis en innovatie ‘tamelijk uniek’. Wat was voor hun de kern van de politieke discussie over hoger onderwijs en onderzoek?

“Dit was het eerste debat waarin de politici een serieuzerealitycheck kregen op hun betogen.” Alleen al daarom noemenprofessor Hester Bijl (TUD) en HAN-lector Frans Nauta hetMTV-Coolpolitics tv-debat over kennis en innovatie ’tamelijkuniek’. Wat was voor hun de kern van de politieke discussie overhoger onderwijs en onderzoek?

Beiden vonden het ‘eervol’, om als kennisexperts in het debatmet zes topkandidaten als Ronald Plasterk en Maxime Verhagen dierealitycheck te mogen plegen. “Het haalde het debat inhoudelijkomhoog omdat de focus steeds als dat nodig was op de feiten werdgelegd”, zegt Nauta.

Geen getoeter

SP-deelnemer Harry van Bommel zei na afloop dat hij onder deindruk was van de formule en de inhoud. “Je ziet dat men hier nietalleen maar door elkaar heen toetert, omdat je je eigen spreektijdzelf moet bewaken en doseren, en omdat de inhoudelijke leiding vandit soort debat gewoon veel beter is dan bij de anderen. Bij RTL ofde NOS praat iedereen maar door elkaar heen en proberen ze bijelkaar via Wester of Mingelen puntjes te scoren. Het viel mij echtop, dat men dat hier veel minder doet en het ook niet erg luktetoen bijvoorbeeld Plasterk dat toch probeerde.”

De drie kennisexperts – Noorda, Bijl en Nauta – hadden daarmee veel inbreng in deinhoudsversterking van het debat. Hester Bijl vertelt dat zij nogeen keer extra haar vinger had opgestoken, maar het debat toen alop z’n einde liep. Haar hartenkreet was “pas nou op met hetaanwijzen van allerlei nieuwe R&D thema’s waar we dan weersubsidiecircussen voor opzetten. Ik ben soms de helft van mijn tijdals hoogleraar doende met zulke procedures, dingen in te vullen enaan te vragen. Daarbij betwijfel ik soms of je als land elksuccesvol stuurt met veel van zulke thema’s. Dat is toch een beetjede sturing zoals in het oude Rusland.”

Cutting edge

Nauta viel haar bij en pleitte voor lange termijn gerichteprojecten die de onderzoekers meer ruimte geven om ze concreet inte vullen op wat in hun vak cutting edge is. “Dat zit indie onderzoekers zelf en vang je niet met ambtelijke procedures.”Hester Bijl wijst op een succesvol voorbeeld. “Reken ons na vijfjaar maar flink af op de resultaten. Dat doen ze nu in Zwitserlandbijvoorbeeld ook met de nieuwe lange termijn investeringen bij deETH in Zürich, die in Lausanne en kennisorganisaties en bedrijven.Ik hoef geen blanco cheque, geef ons maar scherpe criteria metzulke ruimte voor de langere termijn.”

Meest boeiend vonden Nauta en Bijl het scherpe rondje vanpresentator Farid Tabarki over de feiten van de investeringen inkennis. Hoeveel doet elke partij nu concreet extra? “Heelfeitelijk, niet zwammen. Dat was erg verhelderend”, zegt Nauta.”Dat zie je dus in die andere debatten ook nooit.”

VVD en GL laten punt liggen

Opvallend vonden de kennisexperts hoe weinig de politiciingingen op hun voorzet dat echt goede kennisontwikkeling, ook doorstudenten, vaak via ondernemerschap, start-ups en dergelijke totbloei komt. “Dan zijn het toch weer typisch onderwijsspecialistendie aan het woord zijn, niet onderzoeksmensen. In het onderwijs letmen daar nog heel weinig op, daar praat men liever over regels enactiviteiten van de overheid. Ook de VVD liet dit punt gewoonliggen en zelfs GroenLinks terwijl die op het punt van groenebedrijvigheid en start-ups goede dingen in hun programma hebbenstaan. Ik vond dat eigenlijk fascinerend”, zegt Nauta.

Presentator Farid Tabarki is in zijn terugblik tegenScienceGuide kort en bondig: “Wat gaat zo’n uur tochvreselijk snel om, ze gingen er ook lekker in allemaal. Het waslevendig zonder dat getoeter door elkaar heen. En het was heerlijklive hè? Live, dat is toch het lekkerste.”

Het MTV-Coolpolitics tv-debat wordt zaterdagavond 5 juni om20:00 uur herhaald op MTV.
Het videoverslag van het debat door de ‘Razende Reporters’van de HAN bekijkt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK