Nature doet Nederland onrecht

Nieuws | de redactie
10 juni 2010 | Nature lanceerde onlangs de site ‘Nature.com Regions Europe’. Daarop krijgen landen als Frankrijk en Italië een prominente rol. Onverdiend, vinden Chris Evelo en Andra Waagmeester van de UM. Want andere landen zijn veel productiever op het gebied van onderzoek, zoals bij biomedische productiviteit.

Vandaag verscheen in Nature een ingezonden brief, waarin zijlaten zien dat niet bovengenoemde landen, maar Scandinavië,Groot-Brittannië, Nederland en Zwitserland voorop lopen op ditgebied.

In de analyse van Evelo en Waagmeester wordt deonderzoeksproductiviteit uitgedrukt in aantal publicaties perinwoner en in relatie tot het Bruto Nationaal Product. Zij baserenzich op de databank Pubmed die referenties bevat van alle(bio)medisch wetenschappelijke publicaties.

Nederland doet het qua biomedisch onderzoek dus eigenlijk heel erggoed. Een actuele bevinding, omdat de Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen (KNAW) recent waarschuwde dat Nederlandzijn vooraanstaande positie dreigt te verliezen als de politiekonvoldoende investeert in wetenschap en als onderzoekinstellingenniet beter samenwerken.

Een eerste aanvullende analyse laat zien dat dat op ditwetenschapsgebied nog niet het geval is. Het percentage Nederlandsebijdragen in Pubmed is zelfs licht toegenomen, van 1.6% in 1990 tot1.8% in 2000 en 2.0% over de eerste helft van 2010. De ontwikkeldemethode maakt het mogelijk een vinger aan de pols te houden.

De website ‘Nature.com Regions Europe’ geeft een overzicht vanEuropees onderzoeksnieuws, gebaseerd op publicaties in alletijdschriften van de Nature Publishing Group. Bezoekers van dewebsite kunnen direct doorklikken naar nieuws uit driegeselecteerde landen: Duitsland, Frankrijk en Italië.

De keuze voor deze landen lijkt vrij arbitrair en suggereert datdit de landen zijn waar het meeste gebeurt op het gebied vanwetenschappelijk onderzoek. Daarom pleiten de Maastrichtsewetenschappers voor snelle uitbreiding van de website, die rechtdoet aan de wetenschappelijke productiviteit in Europa.

De ingezonden brief met link naar de analyse van Evelo enWaagmeester vindt u op .http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7299/full/465685e.html


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK