Nieuwsbrief 10 juni

Nieuws | de redactie
10 juni 2010 | ScienceGuide komt op 'the morning after the night before' met een profiel van Premier Rutte, wie wordt de nieuwe OCW-minister, de toekomst van het kennisbeleid en het afscheid van Jan Peter Balkenende.

 

 

 

Nieuwsbrief ScienceGuide – Hoe nu verder?Rutte, OCW, Kennis

Politiek: ‘The morning after the nightbefore’

  • Premier Rutte? We kunnen over hoe MP Mark zal werken en kan slagenveel leren uit zijn HO-beleid als proefstation in 2004-2006.ScienceGuide sprak met de kenners van zijn aanpak endadendrang en geeft zo een Rutte-SWOT

  • Wie wordt de nieuweOCW-minister 2010-2014? Wat wordt diens beleid?Wordt het Plasterk Revisited? Jan Anthonie Bruijn? Of vice-premierAlexander Rinnooy Kan?

Kennisbeleid: ‘De kern van deinfrastructuur’

  • Twee generaties ‘infradenkers’ schetsen hoe het HO en R&Dhun verhaal naar de samenleving moeten opfrissen, om na Veerman teovertuigen: Elco Brinkman van Bouwend Nederland en Joeri vanden Steenhoven van Nederland Kennisland. “Het heeftgeen zin leraren meer geld te geven.”

  • De wereld om ons heen laat zien hoe we sneller, slimmer eninnovatiever uit de crisis kunnen komen. ScienceGuidesprak de Neelie Kroes van Canada, industrieminister en ICT-strateegTony Clement over “the coreinfrastucture of knowledge economies”.

Economie en Innovatie: ‘Be careful’

  • De OECD dringt aan op extra kennisinvesteringen, juist nurecessie én schulden aangepakt moeten worden: “Be careful not tojeopardise long-term growth by cutting spending on activities thatare essential for a country’s future”, aldus Secretary-GeneralAngel Gurría.

  • Sylvester Eijffinger (UvT) trekt conclusies als lid van hetexpertpanel van de Europese Centrale Bank. “Levenlangleren enmobiliteit zullen voor elke werknemer en ondernemer normaal worden.Dat stimuleert groei en productiviteit, terwijl tegelijk detekorten omlaag kunnen. Daarmeepak je de staatsschuld langs twee lijnen tegelijk aan.”

Uitgezwaaid: ‘Dispuutslied van Pascal’
Balkenende Uilenstede

  • De uitslag van de Kamerverkiezingen betekent een einde aan hetpremierschap van CDA-aanvoerder Jan Peter Balkenende. Wat is de’legacy’ van de oud-VU-prof voor Hoger Onderwijs, Onderzoek enInnovatie? Over IP, Top 5, Leerkracht en de vrouw die zijn geheimebondgenoot werd.

 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK