Nieuwsbrief 2 juni

Nieuws | de redactie
2 juni 2010 | Sijbolt Noorda (VSNU) is dit maal gasthoofdredacteur. Op 3 juni is hij een van de experts tijdens het kennisdebat van MTV Coolpolitics en ScienceGuide. In de nieuwsbrief zijn kijk op -bijvoorbeeld- 'Veerman', het lerarendebat, het LearningLab en een foto-expositie van Plasterk.

Nieuwsbrief ScienceGuide – SijboltNoorda Gasthoofdredacteur

MTV Coolpolitics 3 juni: Debat over kennis met Sijbolt Noorda (VSNU)

 • Ron Bormans,lid van de Commissie Veerman en HAN-voorzitter, vertelt voor welkekeuzes het HBO, WO en de politiek nu staan. Is hij eigenlijk welblij met de eensgezinde jubel over ‘Veerman’? “Opleidingen moetenprofiel durven hebben: ‘Ik ben uniek, want…’ Dat is moeilijkerdan uniformiteit!”.

 • Noorda dient Bormans van repliek: “De rightspirit: we moeten afscheid nemen van de cultuur vansymptoombestrijding in plaats van een fundamentele benadering.”Maar Bormans’ HAN-profiel overtuigt Noorda nog niet.

 • In het lerarendebat blijft het echte probleem buitenschot: het gebrek aan nascholing. Die zouden leraren zelf moetenorganiseren, betoogt HvA-lector Marco Snoek. Noorda: “Leraar moetniet zoiets zijn als een Japans bedrijf waar je vroeger bijindiensttreding al wist dat ze je grafsteen gingen betalen.” En hijvertelt over zijn niet zo glorieuze, leerzame verleden alslyceumdocent.

 • De filmpremière over het UvA-LearningLabmaakt Cees Veerman blij: “Kansen en mogelijkheden voor studentencreëren, dat is het doel van ons rapport.” Ook Noorda wordt “ernatuurlijk wel een beetje opgetogen van.” De film en het lab zijn uitingvan “de ongekende vitaliteit van deze sector.”

Onderwijs en Onderzoeksnieuws

 • Obama wil $500 miljoen in Open Course Ware investeren. Zulk’gratis onderwijsmateriaal’ moet Nederland ook durven, zeker voor LLL. TU Delft-rector KarelLuyben en onderwijsdirecteur Anka Mulder dagen het HO uit.

 • Klaus Landfried, oud-VSNU/HBO-raad voorzitter van Duitsland,zet de punten op de i en wijst op hoe Nederland het doet, als eenvoorbeeld voor anderen. Noorda: “Als je eenopmerking maakt in hun HO-discussies, hoor je vaak: “Aber ihrHolländer seid so verdammt praktisch.”

 • “Deze dynamische omgeving stimuleert om ook in Nederland de lathoger te leggen.” Yvonne van Rooy (UU-voorzitter) kijkt rond inSjanghai, discussieert met alumni en trekt lessen in haardagboek uit de Wereldtentoonstelling.

 • “Geen van de lijsttrekkers heeft echt verstand van economie,daarom hoor je de grootste onzin.” Roel in’t Veld analyseert hoekennis en democratie op elkaar inwerken. Noorda: “Men realiseertzich volgens mij niet of nauwelijks wat er op het spel staat. Hetgaat er niet meer om of we verder komen in de Top 5, maar of we inde Top 10 blijven.”

En ook
Meisje Plasterk

 • Ronald Plasterk exposeert de portretfoto’s die hij schoot opzijn OCW-werkkamer. Maar wie waren al die mensen eigenlijk…. U kunthem en de Kunsthal in Rotterdam helpen hen te identificeren-uzelf wellicht?– en via ScienceGuide nogeen prijs winnen ook. Noorda: “Dat hij het consequent heeftvolgehouden typeert de onderzoeker. Een minister doet dat niet zogauw, die heeft elke dag wel een reden waarom hij er nu niet aantoe komt.”

  Op 3 juni komt ScienceGuide met MTV Coolpolitics met een livetelevisiedebat over kennis, innovatie en onderwijs:een uur lang met topkandidaten als Femke Halsema en Job Cohen overhoe Nederland slimmer wordt en slimmer beleid krijgt, primetimetussen 19.45 en 20.45 uur op MTV.

 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK