Nieuwsbrief 29 juni

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | Met Ruud Lubbers over de economie en de kabinetsformatie, de stoelkeuze van Tjeenk Willink, een Academische bachelor aan een hogeschool en waarom alle Chinese restaurants dezelfde huisstijl hebben.

Nieuwsbrief ScienceGuide – juni 2010, nummer24

Kabinetsformatie en kennis

  • Bij NWO sprak Minister van Staat RuudLubbers met ScienceGuide over zijn visieop kennis, de economie en het kabinetsakkoord dat nu nodig zouzijn. Nederland moet kiezen voor “dubbel rentmeesterschap”:sanering van de publieke financiën en overgang naar een CO2 armeeconomie. En hij vertelt over zijn bijzondere band met de dochtervan Thomas Mann daarbij.  

  • Wat voor stoel een onderhandelaar krijgt – fysiek – heeft veelgevolgen voor de deal. Fascinerend MIT-onderzoek, zeer relevant nuvoor Tjeenk Willink.

  • Obama wil net als de OECD dat Europese landen als Nederlandmeer investeren in groeiaanjagers alskennis. Ann Mettler van de Lisbon Council geeft de president echtergeen gelijk!

  • Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum NederlandsePolitieke Partijen voelt na 9 juni mee met wie bereid zijn teregeren. “Zodra je gaat besturen, krijg je het verwijt de kiezeruit het oog te hebben verloren. Daar kun je jenauwelijks tegen verweren.”

Onderwijs en Onderzoeksnieuws

  • “De spijker op zijn kop”. Dat zegt Peter Renshaw van de GuildhallSchool of Music and Drama in Londen – en lectoraatonderzoeker inDen Haag en Groningen – over het rapport-Dijkgraaf. Wat moet en kanhet hbo doen?

  • De UTwente moet wellicht op zoek naar een nieuwe voorzitter.Anne Flierman wordt nadrukkelijkgenoemd als Commissaris van de Koningin in Overijssel.

  • Een wetenschappelijke bachelor aan een hogeschool? Veermanwerpt schaduw vooruit. De NHTV gaat met Wageningen een ‘Bachelor ofTourism’ aanbieden. “We combineren het beste wat er qua opleidingenis in Nederland.”

  • Hoe weten je hersenen waar je hand heen moet om een kopjekoffie te pakken en succesvol naar je mond te brengen? Door alleinformatie om te rekenen naar coördinaten van hetoog, aldus Sabine Beurze (RU Nijmegen).

  • Het lectoraat 2.0: naar de juiste balans tussen onderwijs enonderzoek. De studiedag daarover met prominente sprekers -Bormans,Smilde, Van den Hoek- wordt gehouden op 23 september 2010.

En ook

BMW3

  • Waarom is de BMW 3 populair onder Marokkaanse jongens? Waaromheeft ‘de Chinees’ altijd die huisstijl? Timo de Rijk gaat hetop de Premsela Leerstoel Design Cultures uitzoeken.


 

Wilt u de Nieuwsbrief ook ontvangen? Klik hier.
Redactie ScienceGuide – 020-4285371

Afmelden kan via info@scienceguide.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK