Noorda: ‘Levendig en productief’

Nieuws | de redactie
1 juni 2010 | Dat LearningLab daar word je natuurlijk wel een beetje opgetogen van. Dat Veerman er zelf ook zo op reageert, dat is geen wonder. Het heeft voor mij ook een verbinding met het gesprek met Roel in’t Veld over zijn boek over kennisdemocratie. Dat is de ongekende vitaliteit van deze sector.

Curieuze discussie

Mensen realiseren zich niet wat het van de kennissector en deonderzoekswereld zegt dat je eigenlijk elke dag wel een nieuwedoorbraak en een nieuwe innovatie of vondst kunt berichten. Dit iseen buitengewoon productief en levendig bedrijf. Hoe gaan depolitiek en de kennissector daarover met elkaar het gesprek aan? Dediscussie hierover is curieus, want waarom zijn juist hier deambities zo beperkt in bijvoorbeeld de politieke programma’s?

Men realiseert zich volgens mij niet of nauwelijks wat er op hetspel staat. Hier gaat het er al niet meer om of we verder komen inde Top 5 of niet, maar of we wel in de top 10 blijven. Dat zie jeook in de ontwikkelingen in de marktsector. Kennisintensievebedrijven als Organon zijn door Akzo verkocht, Océ wordt onderdeelvan Canon. Het is voor onze welvaart en kansen ongelooflijkbelangrijk dat researchintensieve onderdelen in Nederland blijven,zodat zij de kern zijn om andere bedrijvigheid aan te trekken.

Dat soort vragen hoort ook te spelen in corporate boardrooms.Dit raakt zaken als het vestigingsklimaat en daarmee onzeconcurrentiepositie. Vergeet niet: Nederland zal nooit een groteeconomie worden omdat het zo’n grote thuismarkt heeft.

Nog even wachten?

Dus moeten we het hebben van vernuft. Voor iedere tienwetenschappers die van hier naar het buitenland gaan, komen er maarvier hierheen. Als we onze aantrekkingskracht op peil zouden willenhouden, dan moet die verhouding eigenlijk 10-10 zijn. Neem nu zo’nsignaal als van afgelopen vrijdag: het kabinet besloot de extragelden uit het FES voor het pharma-onderzoek voorlopig nog niet teverlengen. Dat kon nog wel even wachten.

Daar zitten zo’n 600 mensen op, heel veel talent uit hetbuitenland. Die krijgen zo de indruk dat we hier niet veel haasthebben, terwijl Frankrijk 33 miljard uittrekt om zijn kennissectorop te waarderen en Zwitserland constant daar aan werkt. Zulkepostdocs gaan dan kijken of ze daar niet beter heen kunnen gaan. Wemoeten echt op onze tellen passen als hoogleraren het niet alleeneervol vinden als ze naar Princeton of Stanford kunnen -wie zou hetze misgunnen?- maar ook overwegen of ze niet prima terecht kunnenin Finland of Denemarken en Frankrijk.

3 juni: geen Barteljorisstraat

In het debat rond de Kamerverkiezingen hoor je niemand hierover.Iedere lijsttrekker doet zijn stinkende best om Europa,globalisering en de rest van de wereld te verzwijgen. Niet overhebben! Heb het alleen over het dorp en de Barteljorisstraat. Datmag op 3 juni in het MTV-debat echt heel anders.

Anderen zijn hier zeer alert geworden. Kijk naar Frankrijk. Tot2005 kon je nog denken ‘ze hebben daar hun grandes écoles en dieleveren het land prima leidslieden, maar verder is het zoalsvroeger.’ Iedere hoogleraar was een ministerieel ambtenaar, deminister was feitelijk de voorzitter van de VSNU als het ware.

Dat is nu echt anders. Er zijn nu zwaartepunten vankennisinfrastructuur over het land verdeeld en daar wordt fors ingeïnvesteerd. In diezelfde tijd is een verrassend grenstalenbeleidafgekondigd: het Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlandsworden als belangrijke talen voor voor de Franse economie ensamenleving gestimuleerd. Doet iemand zoiets hier bij ons met hetDuits en het Frans? Je blindstaren op het Engels is volgens mijniet meer adequaat, kortom.

-Meer over het LearningLab en de film daarover hier.
-Het interview met Roel in’t Veld leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK